Ustawa budżetowa na 2024 r. Jest decyzja prezydenta

Ustawa budżetowa na 2024 r. Jest decyzja prezydenta

Andrzej Duda /
Andrzej Duda / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ale jednocześnie zdecydował o skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 rok, a także ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r., oraz ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa budżetowa na 2024 r. Prezydent podpisał, ale...

Jednocześnie prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją.

– Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją – informuje Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że „analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych".

– Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP – napisano w komunikacie.

Kancelaria Prezydenta odniosła się również w komunikacie do spekulacji dotyczących skrócenia kadencji parlamentu przez prezydenta. Przypomniano, że „zgodnie z art. 225 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu". – W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca – przypomina Kancelaria Prezydenta.

Przypomnijmy, że Sejm przyjął ustawę budżetową 18 stycznia. Przewiduje ona, że w 2024 roku dochody państwa wyniosą 682,4 mld zł. Podatki zasilą budżet kwotą prawie 603,9 mld zł. Limit wydatków ustalono na 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 roku o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc. Tym samym deficyt budżetu państwa szacuje się na nie więcej niż 184 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł.

twitterCzytaj też:
Pytania o ruch prezydenta: podpisze budżet czy odeśle do TK? Dziś mija termin
Czytaj też:
Morawiecki o „otchłani fiskalnej Tuska”: Przykro na to patrzećŹródło: Kancelaria Prezydenta RP