Inflacja może istotnie wzrosnąć. RPP przedstawia scenariusz

Inflacja może istotnie wzrosnąć. RPP przedstawia scenariusz

Zakupy
Zakupy Źródło: Shutterstock
Co dalej z inflacją w Polsce? Rada Polityki Pieniężnej przedstawiła dość pesymistyczne, aczkolwiek możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach.

W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii w II połowie 2024 r., inflacja może istotnie wzrosnąć, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). RPP oceniła, że w I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy.

„W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym” – czytamy w komunikacie.

Inflacja w Polsce. Ożywienie gospodarcze może nie wystarczyć

RPP ocenia, że napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

„W Polsce, zgodnie z wstępnym szacunkiem GUS, w 2023 r. dynamika PKB wyniosła 0,2%, co wskazuje, że w IV kw. 2023 r. roczne tempo wzrostu gospodarczego zwiększyło się, choć pozostało relatywnie niskie. Jednocześnie utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. było niższe niż na początku ubiegłego roku” – czytamy dalej.

Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie i dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

„NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” – podtrzymał NBP.

„NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” – napisano także w komunikacie.

Stopy procentowe bez zmian

Dziś RPP utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną na poziomie 5,75%) – komunikat z decyzją został opublikowany o godzinie 14:59. Konsensus rynkowy przewidywał pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Na czwartek, 8 lutego br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Czytaj też:
Stopy procentowe w USA. Jest decyzja Fed
Czytaj też:
Rezerwa Federalna nie zmieniła stóp procentowych. To nie znaczy, że nic się nie stało