Rekordowy poziom inwestycji w Polsce

Rekordowy poziom inwestycji w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2007 roku może przekroczyć 12 mld euro, a uwzględniając kapitał w tranzycie - 15 mld euro - poinformował prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Paweł Wojciechowski.

"Rok 2007 będzie kolejnym rokiem rekordowego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Te szacunki opieram na dwóch faktach. Po pierwsze w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Agencja zamknęła tyle samo projektów, co w całym ubiegłym roku. Po drugie - w tym roku miesięczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosi ponad miliard euro" - wyjaśnił Wojciechowski.

PAIiIZ podał, że po III kwartałach 2007 roku zakończył 42 projekty inwestycyjne warte 1,1 mld euro.

Dyrektor Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego Józef Sobota wyjaśnił, że zjawisko określane jako "kapitał w tranzycie" zostało zaobserwowane w ciągu ostatnich dwóch lat.

W praktyce polega ono na tym, że w roku sprawozdawczym odnotowuje się napływ zagranicznych środków powiększających kapitały własne krajowych przedsiębiorstw, które przeznaczane są do bezpośredniego inwestowania. Następnie są one inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych np. oddziałach mających siedzibę poza granicami Polski.

Wielkość kwot, która "przepłynęła" do Polski w tranzycie kapitału w 2006 roku wyniosła 3,114 mld euro, co stanowiło 20,7 proc. napływu z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Sobota uważa, że w tym roku takiego wysokiego przepływu kapitału w tranzycie nie ma.

Jak wynika z najnowszych danych NBP bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w 2006 roku w Polsce wyniosły 15,061 mld euro i były wyższe o 81,9 proc. niż w 2005 roku.

W 2006 roku najwięcej środków pochodziło z Luksemburga, Niemiec, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz z Hiszpanii. W przypadku niektórych krajów odnotowano zjawisko tzw. "dezinwestycji" (m.in. Austria, Ukraina, Norwegia, Lichtenstein. Rosja) spowodowane sprzedażą akcji lub udziałów, bądź spłatami kredytów i pożyczek, a także ujemnymi reinwestowanymi zyskami.

Najwięcej środków z BIZ zostało ulokowanych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie obsługi nieruchomości, informatyki, nauki, wynajmu maszyn i pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw, pośrednictwa finansowego oraz na zakupy i sprzedaż przez nierezydentów nieruchomości w Polsce.

pap, ss