Rostowski: zmiana konstytucji przed ERM2 jest niezbędna

Rostowski: zmiana konstytucji przed ERM2 jest niezbędna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Realny termin wejścia do systemu ERM2 to pierwsza połowa przyszłego roku. Do tego czasu trzeba jednak zmienić konstytucję, by umożliwić przyjęcie euro. Jeśli tak się nie stanie, plany wprowadzenia wspólnej waluty będzie trzeba odłożyć w czasie - ocenia minister finansów Jacek Rostowski.

"Najpierw należy zmienić konstytucję, a następnie przystąpić do ERM2. W tej sprawie w pełni zgadzam się z prezesem NBP Sławomirem Skrzypkiem. Byłoby bardzo niewskazane przystąpić do ERM2, a potem znaleźć się w sytuacji, w której konstytucji nie udałoby się zmienić. Przebywanie w ERM2 w takich warunkach byłoby zupełnie bezcelowe. Obecność w ERM2 bez zmiany ustawy zasadniczej mogłaby prowokować znaczące ruchy spekulacyjne wobec złotego" - powiedział Rostowski. "W przypadku, gdyby zmiany w konstytucji zostały zablokowane, wówczas trzeba będzie ten projekt odłożyć" - dodał.

Według ministra finansów ewentualna porażka w procesie zmiany przepisów konstytucyjnych już w trakcie obecności złotego w korytarzu walutowym mogłaby zmusić Polskę do wystąpienia z systemu ERM2, co odbiłoby się na jej wiarygodności. "W systemie ERM2 nikt nie pozostaje dla przyjemności. To poczekalnia do  strefy euro. Brak zmiany przepisów konstytucyjnych umożliwiającej przyjęcie euro zmusiłby nas do wystąpienia z ERM2. A wtedy cały wysiłek związany z obecnością w  systemie poszedłby na marne" - powiedział Rostowski.

Konstytucjonaliści nie mają wątpliwości, że Polska musi zmienić konstytucję, by zastąpić złotego wspólną walutą europejską. Zmienione muszą zostać przepisy regulujące kompetencje Narodowego Banku Polskiego związane z wyłącznym prawem do  emisji pieniądza, realizowaniem polityki pieniężnej oraz odpowiedzialnością za  wartość polskiego pieniądza.

Stanowisko PiS
Tymczasem liderzy głównej partii opozycyjnej - Prawa i Sprawiedliwości - nie  zgadzają się na zmiany w ustawie bez przeprowadzenia referendum w sprawie euro. Szef PiS Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek, że jest przeciwny wprowadzeniu euro w ciągu najbliższych kilku lat. Jego zdaniem może to  spowodować znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Polaków.

"PiS blokując przystąpienie do euro może sobie bardzo zaszkodzić. Skoro zmiana konstytucji tylko umożliwi przystąpienie do euro, a kierunkowa decyzja już została podjęta w przyjętym przez Polskę Traktacie Europejskim, to wydaje mi się, że główna partia opozycyjna dojdzie do wniosku, że najlepiej byłoby zgodzić się na tę zmianę" - ocenił Rostowski.

Według szefa resortu finansów sprawa przyjęcia euro nie powinna być przedmiotem walki politycznej w zbliżających się kampaniach wyborczych. "Co prawda przygniatająca większość Polaków popiera obecność Polski w UE, jednak pewna część ma obawy co do przyjęcia euro. I dlatego ważne będzie, żeby decyzje zostały maksymalnie wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Myślę, że to  będzie z pożytkiem dla wszystkich partii, bo jest duże ryzyko polityczne, także dla opozycji, wynikające z mieszania tych spraw" - powiedział Rostowski.

Rok 2010 jest rokiem wyborów prezydenckich. W 2011 roku Polskę czekają wybory parlamentarne.

Zdaniem Rostowskiego również instytucje Unii Europejskiej nie będą kierować się interesem politycznym przy podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu strefy euro. "Przystąpienie do strefy euro jest czymś innym niż przystąpienie do Unii Europejskiej. Nie powinniśmy myśleć o rozszerzeniu EMU jako o czymś, co zależy od dobrej woli strony przyjmującej. Przyjęcie euro wynika ze spełnienia kryteriów i jest procesem w dużej mierze obiektywnym. Jedyny element - ale za to  bardzo ważny - pewnej dowolności przy procesie kwalifikacji, to sprawa trwałości spełniania kryteriów. To ocena trwałości w 90 proc. wynika z oceny naszej wiarygodności. A trudno mi sobie w tej chwili wyobrazić bardziej wiarygodnego partnera w Europie Środkowowschodniej poza strefą euro niż Polska" - powiedział Rostowski. "Musimy tę wiarygodność utrzymać i nawet wzmocnić, bo wymagania wobec nas z  czasem będą coraz większe. Jesteśmy na dobrej drodze, określiliśmy plan konwergencji, spełniamy go. Zresztą dlatego to był dobry moment, żeby ogłosić naszą decyzję w sprawie euro" - dodał.

Wejście do ERM2
Według ministra finansów złoty może wejść do systemu ERM2 w I połowie 2009 roku."Realny termin wejścia do ERM2 to pierwsza połowa przyszłego roku. Musimy wtedy wejść do ERM2, żeby zdążyć z przystąpieniem do strefy euro w terminie wyznaczonym przez rząd" - powiedział Rostowski.

"Dla mnie, jako ekonomisty moment przystąpienia do samej strefy euro jest wtedy, gdy Unia Europejska zaakceptuje naszą kandydaturę i zostanie ustalony kurs przeliczenia. Nie ma już wtedy żadnych możliwości zmian kursu, a stopa procentowa zostaje natychmiast obniżona do poziomu stopy EBC. To wszystko powinno nastąpić wiosną- latem 2011 roku. Samo wprowadzenie banknotów i monet byłoby 1 stycznia 2012. Ale to jest raczej moment symboliczny, niż rzeczywisty" - dodał minister finansów.

Szef MF dodał, że ma nadzieję, iż do momentu wejścia złotego do ERM2 sytuacja na rynku globalnym ustabilizuje się. "Liczymy na to, że do momentu, gdy przystąpimy do ERM2, sytuacja będzie już dużo spokojniejsza niż obecnie" - powiedział Rostowski.

Minister dodał, że jego zdaniem kurs przeliczenia powinien być zbliżony do  kursu centralnego z ERM2. "Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie jako kursu wejścia do  strefy euro kursu centralnego z systemu ERM2" - powiedział.

ND, PAP

 0

Czytaj także