Polacy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej kraju

Polacy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej kraju

Dodano:   /  Zmieniono: 
63 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych - podaje sierpniowy sondaż TNS OBOP o nastrojach społecznych. Sondaż przeprowadzono między 6 a 9 sierpnia na reprezentatywnej, losowej próbie 1000 osób powyżej 15 roku życia.
Zdecydowana większość respondentów - 74 proc. - uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. 17 proc. określa ten kryzys jako głęboki. O rozwoju gospodarki mówi jeden na pięciu Polaków. Z kolei 1 proc. uważa, że jest to rozwój dynamiczny.

Będzie lepiej, albo gorzej.

37 proc. ankietowanych sądzi, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności w naszym kraju będą mniej więcej takie same. Niemal tyle samo respondentów - 38 proc. - jest przekonanych, że nastąpi pogorszenie, a 21 proc. spodziewa się poprawy. Pozostali nie mają w tej kwestii opinii.

Stabilne niezadowolenie

TNS OBOP podaje, że w zestawieniu tych badań z uzyskanymi w poprzednim miesiącu nastroje społeczne Polaków nie uległy znaczącym zmianom. Z kolei w zestawieniu z sierpniem ubiegłego roku nastroje pogorszyły się: o 11 pkt proc. zwiększył się odsetek not negatywnych, przy jednoczesnym spadku o 9 pkt proc. ocen pozytywnych.

PAP, arb