Francja przekaże Grecji 17 miliardów euro

Francja przekaże Grecji 17 miliardów euro

Dodano:   /  Zmieniono: 
Francuski Zgromadzenie Narodowe uchwaliło plan pomocy dla Grecji w wysokości 16,8 mld euro w formie kredytów bilateralnych udzielanych w okresie 3 lat. Pierwsza transza kredytu w wysokości 3,9 mld euro ma być udzielona w tym roku.
Uchwalony w trybie pilnym francuski plan pomocy jest częścią szerszego pakietu ogłoszonego w niedzielę przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w wysokości 110 mld euro. Plan pomocy został uchwalony, co się rzadko zdarza, zarówno głosami deputowanych rządzącej Unii na Rzecz Ruchu Ludowego (UMP) jak i opozycyjnej Partii Socjalistycznej. Partie lewicowe z komunistami głosowali przeciwko. Ustawa musi być zatwierdzona przez Senat, co najprawdopodobniej nastąpi w czwartek. Nie przewiduje się aby Senat jej nie zatwierdził.

Wkład francuski stanowi 20,7 proc. łącznej wysokości pomocy dla Grecji ogłoszonej przez kraje strefy euro (80 mld euro). Dodatkowe 30 mld euro pomocy udzieli MFW. Paryż, podobnie jak inne stolice krajów strefy euro, stoi na stanowisku, że działać należy szybko aby zapobiec spekulacjom greckim długiem na międzynarodowych rynkach. Ponadto należy umożliwić Grecji terminową spłatę kolejnej raty długu, która przypada 19 maja.

PAP, arb