UOKiK rusza na wojnę z bankami

UOKiK rusza na wojnę z bankami

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według UOKiK banki wprowadzają skomplikowane procedury w umowach o karty płatnicze (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przejrzał 280 wzorców umów o karty płatnicze, stosowanych przez 12 banków. Urząd zakwestionował 45 klauzul, m.in. pobieranie nieuzasadnionych, dodatkowych opłat.
UOKiK zakwestionował pobieranie nieuzasadnionych dodatkowych opłat albo wprowadzanie czasochłonnych i skomplikowanych procedur w umowach o karty płatnicze. Zgodnie z jednym z postanowień, bank mógł pobrać opłatę za rozpatrzenie reklamacji, gdy choć częściowo nie została ona uznana. "Niezgodne z prawem jest pobieranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji, nawet gdy okazała się nieuzasadniona" - przypomina UOKiK.

140 dni na reklamację?!

Wątpliwości dotyczą także długiego czasu rozpatrywania reklamacji; jeden z banków zastrzegł sobie na to 90 dni, przedłużając do 140 dni. Termin rozpatrywania reklamacji przedłużały też Fortis Bank Polska i Sygma Banque, które jednak zadeklarowały już zmianę tych zapisów. Na taki krok nie zdecydował się BRE Bank, więc prezes UOKiK skieruje pozew do sądu o uznanie postanowienia za niedozwolone.

- Ponadto wzorce umów BRE Banku przewidują nadmierne trudności podczas składania reklamacji. Konsument mógł to zrobić tylko w oddziale - czytamy w komunikacie UOKiK. Zdaniem Urzędu, w erze maili i telefonów można to uznać za "uciążliwą formalność". Także i tę klauzulę UOKiK chce uznać za niedozwoloną.

Kara + odsetki

Ponadto UOKiK zakwestionował postanowienia umowne, które dają bankowi prawo do pobierania zarówno opłaty za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, jak i ustawowych odsetek (PKO BP, BGŻ, BRE Bank). Urząd przypomina, że zgodnie z prawem - jeżeli klient nieterminowo reguluje należności, bankowi należą się odsetki karne. Zapis o podwójnych opłatach jest niedozwolony. PKO BP oraz BGŻ już swoje zapisy zmieniły. Nie zrobił tego BRE Bank. - W związku z tym zostanie wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - poinformował Urząd.


Za utrudnienia bank nie odpowiada


W umowach znalazł się także zapis, który ogranicza odpowiedzialność banków w przypadku odmowy akceptacji karty, awarii bankomatu, czy systemu informatycznego, nawet gdy utrudnienia te wynikały z ich winy. Uniemożliwia to dochodzenie rekompensaty przez klienta banku. - W większości przypadków przedsiębiorcy zamierzają zmienić kwestionowane postanowienia. Do sądu zostaną skierowane pozwy o uznanie stosowanych klauzul za niedozwolone - zapewnia UOKiK.

Opłata za wypowiedzenie umowy

Kontrola UOKiK wykazała, że niektóre banki pobierają opłaty za wypowiedzenie umowy. Lukas Bank oraz Sygma Banque dobrowolnie zobowiązały się usunąć je z umów. Natomiast wobec AIG Banku, który tego nie uczynił, ma być wszczęte postępowanie ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ponadto Bank BGŻ i Fortis Bank Polska dają sobie prawo do rozwiązania - "Zgodnie z prawem, bank może wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą tylko z ważnych powodów określonych w umowie - przypomina UOKiK. Chęć zmiany nie zadeklarował BGŻ, więc urząd i w tym przypadku zwróci się do sądu o uznanie postanowień za niedozwolone.

Zdaniem Urzędu, klienci powinni mieć możliwość korzystania z karty płatniczej w czasie wypowiedzenia umowy, gdy termin jej obowiązywania jeszcze nie minął. Lukas Bank dobrowolnie zobowiązał się do zmian w tym względzie, a Bank Handlowy nie. UOKiK chce uznać obowiązek zwrotu karty w czasie wypowiedzenia za niedozwolony.

Ponadto - zdaniem Urzędu - Raiffeisen Bank, Bank Handlowy, Euro Bank, Lukas Bank, Sygma Banque, Fortis Bank, PKO BP zamieszczają informacje obowiązkowe w załącznikach zamiast w umowie o kartę kredytową. - Wobec BRE Banku oraz Banku BGŻ zostaną wszczęte postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - zapowiedział UOKiK. Pozostałe banki zadeklarowały zmiany.

Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zakwestionowała też prawo Euro Banku do poinformowania o zmianie regulaminu lub tabeli opłat i prowizji nowych produktów czy usług dopiero po skorzystaniu z oferty. Euro Bank dobrowolnie zobowiązał się zmienić zapis.


W sumie prezes UOKiK skieruje do sądu dziewięć pozwów o uznanie 20 klauzul stosowanych przez banki za niedozwolone. - Gdy znajdą się w rejestrze, ich stosowanie przez każdy bank będzie zabronione, a konsumenci będą mogli się na nie powołać w sporze z przedsiębiorcą - zapewnia Urząd. UOKiK wszczyna łącznie pięć postępowań ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - wobec AIG Bank Polska, Bank BPH, BRE Bank, Fortis Bank Polska, Sygma Banque Societe Anonyme. Ponadto planuje wszcząć kolejne postępowania wobec tych banków, które nie zadeklarowały chęci zmiany wzorców umów.

UOKiK sprawdził umowy następujących banków: AIG Bank Polska, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Euro Bank, Fortis Bank Polska, Lukas Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska, Sygma Banque Societe Anonyme.

PAP, arb, em

 0

Czytaj także