Rostowski: będziemy ciąć wydatki, nie podniesiemy podatków

Rostowski: będziemy ciąć wydatki, nie podniesiemy podatków

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Jacek Rostowski (fot. WPROST) Źródło: Wprost
Nie ma żadnych przesłanek do jakiegokolwiek podwyższenia podatków czy parapodatków w Polsce - powiedział minister finansów Jacek Rostowski, po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehnem. Rostowski i Rehn rozmawiali m.in. o ograniczaniu polskiego deficytu sektora finansów publicznych - w 2009 r. Polska została ponownie objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu i do 2012 r. ma obniżyć go do 3 proc. PKB
Rostowski podkreślił, że celem polityki rządu jest "szybkie zrównoważenie finansów publicznych i osiągnięcie celu deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB drogą ograniczenia wydatków". Dodał, że ograniczenie wydatków "jest wymuszone" przez regułę wydatkową, która stanowi część ustawy o finansach publicznych. Reguła obowiązuje na 2012 i 2013 rok. Minister dodał, że jeszcze przez kilka dni potrwają konsultacje "techniczne" z ekspertami KE, a po konsultacjach "ostatecznych" Polska wystąpi z oficjalnym listem do Komisji w sprawie ścieżki ograniczania deficytu w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Rehn pytany przez czy Komisja Europejska zgodzi się, by Polska dopiero w 2013 r. zeszła z deficytem do 3 proc. PKB, odpowiedział: - Aby zapewnić średnioterminowe zrównoważenie finansów publicznych, Rada Europejska zaleciła obniżenie długu publicznego do 3 proc. PKB do 2012 roku. Przy czym Komisja Europejska podkreśliła, że cel ten jest możliwy do zrealizowania.

PAP, arb

 2

Czytaj także