Czeskie emerytury będą bardziej prywatne

Czeskie emerytury będą bardziej prywatne

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Czeski rząd zatwierdził plan reformy systemu emerytalnego, wzbogacającej obecną strukturę - całkowicie kontrolowaną przez państwo - o kolejny filar prywatny. Zmiany są jednym ze sztandarowych projektów centroprawicowego gabinetu Petra Neczasa.
Według nowych zasad, które miałyby wejść w życie od 2013 roku, płatnicy będą mogli przenieść część swych składek przekazywanych na ubezpieczenia społeczne na indywidualne konta emerytalne w prywatnych funduszach. Przejście nie będzie obowiązkowe, ale decyzję trzeba będzie podjąć do 35 roku życia. Osobom, które już ukończyły 35 lat rząd pozostawił czas do namysłu do 2012 roku. Szef czeskiego resortu finansów Miroslav Kalousek wyjaśnił, że warunkiem transferu 3 pkt. proc. z 28-proc. składki na ubezpieczenia społeczne kierowanych z konta państwowego na fundusz prywatny będzie dołożenie przez ubezpieczonego sumy odpowiadającej dalszym 2 pkt. proc.

Fundusze pozwolą właścicielom kont na wybór ścieżki inwestycyjnej: pieniądze będzie można lokować na tzw. kontach bezpiecznych, zrównoważonego wzrostu, czy też dynamicznych, a także kupować obligacje skarbowe. Minister dodał, że zabezpieczeniem funduszy prywatnych na wypadek bankructwa będzie dokładne rozdzielenie kapitału akcjonariuszy i wkładów osób, które zdecydowały się w nich oszczędzać. Projekt trafi pod obrady parlamentu już w połowie lipca.

Reformie emerytalnej ostro sprzeciwiają się lewica oraz czeskie związki zawodowe. Nie zgadzają się z wyprowadzeniem pieniędzy z  państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych, gdyż ich zdaniem może to spowodować przestoje w wypłacie bieżących emerytur. Na początku czerwca związkowcy zorganizowali całodzienny strajk sektora transportu w proteście przeciw reformom rządu. Rząd nie uległ żądaniom strajkujących. Również organizacje czeskich pracodawców zgłaszają zastrzeżenia wobec reformy emerytalnej. Według nich, zmiana jest niepotrzebna, wystarczyłoby jedynie zmodyfikować sposób funkcjonowania istniejących od 1995 roku w Czechach kont oszczędnościowo-emerytalnych.

W celu sfinansowania reformy emerytalnej czeski rząd już wcześniej postanowił ujednolicić podatek VAT - stawka obniżona, wynosząca obecnie 10 proc., wzrośnie w  2012 roku do 14 proc. Rok później zarówno stawka obniżona, jak i 20-procentowa w tej chwili stawka podstawowa, zostaną zrównane do poziomu 17,5 proc. Składka na ubezpieczenie społeczne, w której mieści się też składka emerytalna, jest w Czechach obowiązkowa i wynosi obecnie 28 proc. wynagrodzenia brutto. Oprócz emerytur wypłacanych przez państwo w Czechach funkcjonuje już system wspieranych przez rząd funduszy emerytalno-oszczędnościowych, który wypłaca świadczenia uzupełniające.

PAP, arb

 0

Czytaj także