Kolejne stanowisko dla Belki

Kolejne stanowisko dla Belki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marek Belka, fot. Wprost 
Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka objął stanowisko przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego - poinformował Bank Światowy. Belka zastąpi na tym stanowisku ministra finansów Bahrajnu Ahmeda bin Mohammeda Al Khalifa.
NBP podał, że Komitet Rozwoju działa od 1974 r. Jest wspólnym forum (BŚ i MFW) doradczym dla Rady Gubernatorów Banku Światowego oraz  Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w odniesieniu do najważniejszych tematów związanych z polityką rozwojową, w tym kwestii finansowania niezbędnego dla wspierania państw rozwijających się.

W skład Komitetu wchodzi 25 członków reprezentujących blisko 190 państw należących do obu instytucji. Posiedzenia odbywają się dwa razy do roku, podczas regularnych spotkań Rad Gubernatorów Banku Światowego i  Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Rola przewodniczącego jest kluczowa w procesie wypracowania konsensusu na forum Komitetu Rozwoju. Przewodniczący odpowiedzialny jest za przygotowywanie, prowadzenie i sprawny przebieg spotkań Komitetu. W  ramach pełnionej funkcji bierze także udział m.in. w spotkaniach ministerialnych G20, posiedzeniach Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC) oraz w wybranych spotkaniach organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jej agendy" - poinformował NBP.

Wybór przewodniczącego odbywa się zazwyczaj co dwa lata.

zew, PAP