Cel polskich firm? "Przetrwać"

Cel polskich firm? "Przetrwać"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Cele niemal połowy małych i średnich firm w Polsce nie są zbyt ambitne (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Dla 39,4 proc. małych i średnich firm najważniejsze jest utrzymanie się na rynku. Dopiero na następnych miejscach znalazły się cele dotyczące rozwoju firmy - wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Następne ważne cele to w kolejności: wzrost sprzedaży (20,4 proc.), wzrost zysku (14,7 proc.), zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie (11,3 proc.), wzrost udziału w rynku (11 proc.), wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa (2,5 proc.).

Dla porównania - tylko dla 19,3 proc. dużych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników) celem strategicznym jest przetrwanie na rynku. W tej grupie najważniejszy okazał się wzrost udziału w rynku (25,1 proc.). Istotny jest także wzrost sprzedaży (21,6 proc.), zysku (17,3 proc.), wartości rynkowej (12,4 proc.). Na inne cele wskazało 4,3 proc. firm.

- To, że tak wiele małych i średnich firm jest głównie nastawionych na przetrwanie nie oznacza, że są one w złej kondycji. Chodzi o to, że wiele z nich działa na tzw. rynkach schyłkowych, które raczej nie będą się rozwijać. Mam tu na  myśli usługi w tradycyjnym znaczeniu, np. krawieckie czy szewskie - oceniła wyniki badania główna ekonomistka PKPP Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Ekspertka dodała, że tym kontekście nie powinno dziwić, że celem strategicznym tego typu firm może być zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie, gdyż są to często małe rodzinne firmy, które po prostu chcą się utrzymać ze swojej działalności.

Z badań wynika, że na rynkach określonych jako zmniejszające się oraz ustabilizowane, na których popyt nie rośnie, działa najwięcej mikrofirm (zatrudniających do 9 pracowników) oraz  małych firm (zatrudniających 10-49 pracowników). Średnie firmy (zatrudniające 50-249 pracowników) rozwijają się głównie na rosnących rynkach. - Z naszych badań wynika, że im większa firma, tym silniej nastawiona jest na rozwój - podkreśliła Starczewska-Krzysztoszek.

Badanie zostało przygotowane przez PKPP Lewiatan w ramach projektu "Monitoring kondycji sektora Ministerstwa Skarbu Państwa w latach 2010-2012", które było współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a zrealizowane przez CBOS (15-19 sierpnia 2011 r.) na ogólnopolskiej próbie ponad 1500 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych.

PAP, arb