Resort pracy policzył bezrobotnych - i wyszło mu, że bezrobocie spada

Resort pracy policzył bezrobotnych - i wyszło mu, że bezrobocie spada

Dodano:   /  Zmieniono: 2
W kwietniu bez pracy pozostawało nieco ponad 2 miliony Polaków (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2012 r. wynosiła 13 proc. wobec 13,3, proc. w marcu. - wynika z szacunków resortu pracy. Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 2,076 mln.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu proc. (z poziomu 13,3 proc. do poziomu 12,8 proc.). Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia w końcu kwietnia był o 0,2 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem -  napisano w komunikacie.

W kwietniu spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy spadek (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najmniejszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim. Najniższe bezrobocie odnotowano w kwietniu w Wielkopolsce - 9,6 proc., a najwyższe - w woj. warmińsko-mazurskim - 20,4 proc. Cztery województwa o najwyższym spadku bezrobocia w kwietniu to: lubuskie - o 4,3 proc., świętokrzyskie - o 4,2 proc., podkarpackie - o  4,1 proc. i warmińsko-mazurskie - o 4 proc.

Z komunikatu wynika, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w  kwietniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,4 tys. i w porównaniu do marca 2012 roku spadła o 13,5 tys., czyli o 15,6 proc. W kwietniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. wolnych miejsc pracy (o 4,8 tys. mniej niż w marcu 2011 roku - spadek o  5,7 proc. ).

PAP, arb

 2

Czytaj także