Powstanie nowa grupa producentów mleka

Powstanie nowa grupa producentów mleka

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc) 
Sześciu hodowców krów z powiatu koneckiego zamierza powołać grupę producentów mleka. Zrzeszenie pozwoli rolnikom na obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwach.

Jak poinformował prezes grupy Adam Bukowski, na początku kwietnia podpisano akt notarialny dotyczący powołania zrzeszenia; grupa wkrótce uzyska wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacja będzie musiała też wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w  Kielcach z wnioskiem o wpisanie do rejestru grup producentów rolnych w  regionie. - Głównym celem zrzeszania się rolników w grupę producencką jest obniżenie kosztów produkcji i - co się z tym wiąże - zwiększenie dochodów gospodarstw - tłumaczył Bukowski.

Jak mówił, rolnicy będą mogli wymieniać się, nie ponosząc kosztów najmu, specjalistycznymi urządzeniami potrzebnymi do przygotowania gruntów pod uprawy roślin wykorzystywanych jako pasze dla zwierząt. Mają także możliwość zakupu po korzystniejszych cenach nawozów pod uprawy pasz, środków ochrony roślin i paliwa do maszyn. Grupę z powiatu koneckiego tworzą rolnicy, którzy w swoich hodowlach posiadają stada liczące od 30 do 60 zwierząt - bydło rasy nizinnej czarno-białej. Rocznie wyprodukują ok. 1,5 mln litrów mleka.

Grupy producentów rolnych uzyskują wsparcie ze środków unijnych w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez pięć lat prowadzenia działalności. Po pierwszym roku funkcjonowania, grupa może się starać o  dofinansowanie 5 proc. wartości przychodów ze sprzedaży produktów. W Świętokrzyskiem do tej pory działała jedna grupa producentów mleka z  Włoszczowy. Podobną grupę planują powołać także rolnicy z powiatu kieleckiego.

Pomoc finansowa z PROW ma ułatwić tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Grupy powstają w celu dostosowania produkcji do  wymogów rynkowych, wspólnej sprzedaży produkowanych towarów, a także dla  ustalenia wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów. Organizacje mogą tworzyć rolnicy prowadzący działalność w różnych sektorach, m.in.: hodowcy bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz  uprawiający zboża, buraki cukrowe, tytoń, chmiel i produkty ekologiczne.

eb, pap