"Polska rozwija się najszybciej w Unii Europejskiej"

"Polska rozwija się najszybciej w Unii Europejskiej"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Francisco J. Sanchez podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie. (fot. Elżbieta Burda)
- Chcemy budować relacje handlowe z Polską – oświadczył zastępca sekretarza handlu USA Francisco J. Sanchez podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie.
Francisco J. Sanchez podkreślił, że Stany Zjednoczone poważnie traktują Polskę, jako silnego partnera, z którym chcą budować wspólna ekonomiczną przyszłość. Sekretarza handlu USA podkreślił, że Polska doskonale poradziła sobie w czasie kryzysu gospodarczego, którego negatywne skutki wciąż odczuwa cały świat.  Dodał, że w tym trudnym okresie Polska radzi sobie lepiej niż inne państwa Europy.

– Polska rozwija się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Jest teraz największym partnerem handlowym USA w Europie Centralnej – ocenił. Przypomniał, że Polska przeszła bardzo długą, trudną, drogę przez ostatnie 20 lat. Dodał, że w tym czasie wiele zostało zrobione, aby umocnić polsko-amerykańskie relacje. Ocenił, że obecnie Polska stanowi bardzo atrakcyjny kraj dla inwestorów ze Stanów. Stwierdził, że współpraca polsko-amerykańska handlowa będzie korzystna dla obu krajów.

W Warszawie odbył się polsko-amerykański szczyt gospodarczy, którego jednym z patronów medialnych jest tygodnik „Wprost”. Tematami rozmów były m.in. nowe możliwości handlu między Polską a USA, promowanie wspólnych działań rozwojowych i innowacji oraz identyfikowanie wzajemnych barier handlowych. Polsko-amerykański szczyt gospodarczy zapowiedział już w maju 2011 r prezydent USA Barack Obama podczas swojej wizyty w Polsce. Spotkał się wówczas z premierem Donaldem Tuskiem, aby omówić możliwości i obszary współpracy między obu krajami, aby zwiększyć polsko-amerykańską wymianę handlową. W obradach uczestniczyli przedstawiciele polskich i amerykańskich firm zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Radzie Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podczas szczytu odbywały się panele dyskusyjne poświęcone m.in. polsko-amerykańskiej wymianie handlowej, poszukiwaniom gazu łupkowego, promocji inwestycji oraz energetyce.

Elżbieta Burda
 0

Czytaj także