Polskie firmy upadają

Polskie firmy upadają

Dodano:   /  Zmieniono: 
(sxc.hu) 
W czerwcu upadło 68 firm, co oznacza spadek o 17,1 proc. wobec maja oraz wzrost o 6,3 proc. wobec czerwca 2011 roku - podała w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
– Z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, że w czerwcu upadłość ogłosiło 68 firm oraz 7 osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – napisała KUKE w komentarzu do skorygowanych danych.

– W statystykach sądów gospodarczych w czerwcu pojawiła się wysoka liczba osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ogłaszająca upadłość (z uwagi na charakter opracowania nie są one uwzględnione w poniższej analizie), podwyższającą ogólną liczbę upadłych podmiotów do 75 – dodano.

KUKE podała, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 792 przedsiębiorstwa.

– Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po czerwcu okazała się o 0,5 proc. wyższa od zanotowanej po maju (788). Przed rokiem, tj. w czerwcu 2011 r., roczna krocząca suma upadłości wynosiła 685 firmy. Wynik bieżący jest więc o 15,6 proc. gorszy – napisano.

PAP, Am