Rząd przyjął projekt. Punkty karne i mandaty sprawdzisz w internecie

Rząd przyjął projekt. Punkty karne i mandaty sprawdzisz w internecie

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o zmianach, jakie zostaną wdrożone do projekt5u CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – red.). Zgodę na nie wyraziła Rada Ministrów.
Planowane zmiany to stworzenie możliwości sprawdzania ilości zgromadzonych punktów karnych przez kierowców, badaniach technicznych oraz istotnych szkodach.

Zmiany będą możliwe dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Usługa "Sprawdź moje uprawnienia” oraz "Sprawdź informację o punktach karnych”, które pozwolą na dostęp online kierowców do własnych danych, a także ma  umożliwić bez wychodzenia z domu bieżące monitorowanie informacji na temat swoich uprawnień, popełnionych naruszeń i uzyskanych w związku z nimi punktów karnych. W przyszłości planowane jest również umożliwienie dzięki tej usłudze opłacenia online mandatu,

Usługa "Udostępnij dane pracodawcy" umożliwi weryfikację uprawnień kierowcy a tym samym pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień,  "Sprawdź szkołę jazdy"  pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez kursantów. Zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia przez nie usług na polskim rynku.

Usługa  "Mój pojazd" pozwoli właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe.

Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy.

 Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Polega on na modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace zakończą się w 2016 r. Jednak w związku z podziałem projektu na etapy stopniowo uruchamiane są kolejne elementy zmodernizowanego systemu. 30 kwietnia 2014r. uruchomiono międzynarodową wymianę o kierowcach, w czerwcu 2014 r, zostały uruchomione pierwsze dwie e-usługi "Historia pojazdu" i "Bezpieczny Autobus", dzięki którym można sprawdzić niektóre informacje o kupowanym samochodzie oraz wstępnie zweryfikować autobus, którym zamierzamy wyruszyć w podróż. W listopadzie 2014 uruchomiony został moduł RESPER pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.

MSW

Czytaj także

 0