Przyjęto projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym

Przyjęto projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym

Przyjęto zmiany w ustawie o podatku dochodowym (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wśród zmian znalazło się wprowadzenie dodatkowego warunku stosowania zwolnienia od dywidend, która ma zapobiec unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania tego dochodu przez podatników, korzystających z fikcyjnych udogodnień.

Według projektu nowelizacji tej ustawy, aby zastosować zwolnienie (tj. wypłacić dochód z dywidendy bez pomniejszenia go o zryczałtowany podatek dochodowy) płatnik będzie musiał otrzymać od podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda, oświadczenie, że w stosunku do tej należności nie mają zastosowania przepisy wyłączające zwolnienie w przypadku stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej.

Jeżeli jednak odbiorca dywidendy takiego oświadczenia nie złoży, to wypłacający dywidendę jest zobowiązany pobrać od niego podatek. Weryfikacją zgodności oświadczenia zajmie się organ podatkowy, który określi czy podczas ich składania doszło do fałszerstwa.

Zmiany u przedsiębiorców

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstwa (z przychodami poniżej 2 mln euro) zostaną wyłączone z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dla pozostałych przedsiębiorców przewidziano zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi.

Generalnie zmiany skutkują zmniejszeniem obciążeń administracyjnych. Dostosowanie wymogów dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi do standardów międzynarodowych pozwoli usprawnić kontrolę tych podmiotów w celu ograniczenia zjawiska przenoszenia dochodów do innych jurysdykcji podatkowych.

CIR

Czytaj także

 2
  • plojhyt   IP
    Nadal idiotyczne przepisy w Polsce. Drobny przedsiębiorca gdy wystawi fakturę musi zapłacić podatek od dochodu, którego nie ma. Firmy upadają, bo złodzieje nie płacą wykonawcom, a podatek od "dochodu" z wystawionej faktury zapłacić trzeba. Kiedy to się zmieni w Polsce ?Na zachodzie nie ma takiego problemu. Tam wykonawca zgłasza złodzieja do Izby Skarbowej , nie płaci podatku od faktury nie zapłaconej. Izba Skarbowa goni złodzieja.
    • starykangur   IP
      Jak zwykle,język niezrozumiały.