MSP zrezygnuje z publikacji ogłoszeń w prasie

MSP zrezygnuje z publikacji ogłoszeń w prasie

Dodano:   /  Zmieniono: 12
fot. johan10/fotolia.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o przygotowaniu przepisów, które znoszą obowiązek publikowania komunikatów i ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej przez resort i spółki Skarbu Państwa. Zmiany mają pozwolić na zaoszczędzenie około 6-8 mln złotych rocznie.

Zgodnie z propozycjami MSP, ogłoszenie dotyczące: przeprowadzenia konkursu, postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, sprzedaży przedsiębiorstwa, a także analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki.

"Administracja podąża za trendami"

Zaoszczędzone środki mają zostać przeznaczone na rozwój.  - Jednym z moich priorytetów jest wzrost rentowności spółek, a nowelizacja przepisów o ogłoszeniach jednym z kroków do osiągnięcia tego celu. Zmiana oznacza spore oszczędności, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla małych podmiotów. W przypadku Ministerstwa ma także znaczenie symboliczne - pokazuje, że administracja podąża za nowymi trendami. Skończą się też spekulacje, które dotychczas towarzyszyły przetargom na wybór konkretnej gazety - powiedział o zmianach Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa.

Przepisy trafiły do uzgodnień międzyresortowych, a pełna treść nowelizacji  została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa i na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kto straci?

Zmiany uderzą w budżety części ogólnopolskich gazet, które korzystały na konieczności publikowania ogłoszeń w prasie. Analizę, które z dzienników zarabiają najwięcej na zleceniach Skarbu Państwa przygotował przed dwoma tygodniami Instytut Jagielloński.

MSP, Wprost.pl


 12

Czytaj także