Senat przyjął 20 poprawek do budżetu, m.in. o zwiększeniu dotacji na Fundusz Kościelny

Senat przyjął 20 poprawek do budżetu, m.in. o zwiększeniu dotacji na Fundusz Kościelny

Dodano:   /  Zmieniono: 18
pieniądze, banknoty (fot. Adam Machocki/fotolia.pl)
W Senacie zakończyły się obrady nad ustawą budżetową na rok 2016. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 57 senatorów, przeciw było 24. Teraz ustawa wróci do Sejmu

Łącznie przyjętych zostało 20 poprawek do budżetu. Odrzuconych zostało 130 poprawek, m.in. zwiększająca o 1 milion 650 tysięcy zł budżet Trybunału Konstytucyjnego, zwiększająca wydatki rzecznika praw obywatelskich o 3 miliony 300 tysięcy zł

Przyjęta została m.in. przygotowana przez Grzegorza Biereckiego z Prawa i Sprawiedliwości poprawka zakładająca zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny.  Za jej przyjęciem głosowało 78 spośród 81 biorących udział w głosowaniu senatorów. Dodatkowe pieniądze mają zostać przeznaczone na remonty zabytkowych obiektów sakralnych oraz wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Fundusze mają zostać pozyskane z rezerwy na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 313,79 mld zł, wydatki budżetowe - 368,53 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54,74 mld zł.

Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276,12 mld zł. Przewidziano również dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 799 670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3 034 000 tys. zł.

senat.gov.pl, Wprost.pl, ISB News


 18

Czytaj także