Wzrost przychodów GK Enea w I półroczu 2021 roku
Artykuł sponsorowany

Wzrost przychodów GK Enea w I półroczu 2021 roku

Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice Źródło:Enea
Jest lepiej niż rok temu. Blisko 10 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto na poziomie 736 mln zł. Poznaliśmy dane dotyczące wyników Grupy Kapitałowej Enea za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku.

17 września, podczas odbywającej się w budynku GPW w Warszawie konferencji, wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea przedstawili: prezes Enei Paweł Szczeszek, wiceprezes zarządu ds. finansowychMarek Mucha, wiceprezeszarządu ds. handlowych Tomasz Siwak i Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Wzrost przychodów i wyższa produkcja energii elektrycznej

W I półroczu 2021 roku przychody GK Enea wyniosły 9,8 mld złotych (10-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). Zysk netto to 736 mln zł. Co ważne, wskaźnik dług netto/EBITDA uległ obniżeniu do poziomu 1,7, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza poprawę aż o 33 procent.

Z przedstawionych danych wynika, że wzrosła zarówno ilość wytworzonej przez grupę energii elektrycznej (12,1 TWh, wzrost o 16 procent), jak i produkcja węgla netto (4,9 mln ton, wzrost o 34 procent). Spadła natomiast ilość energii ze źródeł odnawialnych (spadek o 156 GWh, -12 procent).

Dobre wyniki operacyjne LW Bogdanka

Wyniki dotyczące obszaru wydobycia przedstawił prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, Artur Wasil. W I półroczu 2021 r. przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły niemal 1,05 mld zł (wzrost o 23,3 proc.), EBITDA to 330 mln zł (wzrost o 49 proc.), zysk operacyjny (EBIT) ukształtował się na poziomie 116 mln zł (wzrost o 133 proc.), a zysk netto na poziomie ponad 91 mln zł (wzrost o 149 proc.).

Wpływ na wyniki Bogdanki miała przede wszystkim wyższa sprzedaż (+30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku), umożliwiająca powrót do poziomów produkcji z czasów przed pandemią (w porównaniu z I półroczem 2020 produkcja węgla handlowego wzrosła o 34 proc.). - Pierwsze półrocze roku 2021 oceniamy bardzo dobrze - zapewniał podczas konferencji Artur Wasali.

- Wykonaliśmy natomiast mniej wyrobisk, co związane jest z problemami z wyłonieniem wykonawców w pierwszym kwartale tego roku, ale w tej chwili rozpoczęliśmy już normalny cykl, wykonawcy przystąpili do prac, więc te wszystkie postępowania przetargowe, które były przesunięte w czasie, są już realizowane - zapewniał.

Ceny energii pod presją

Z przedstawionych danych wynika, że czynnikiem, który bardzo mocno wpływał na ceny energii w I półroczu 2021 roku, były przede wszystkim szybko rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. Ukształtowane w II kwartale tego roku na poziomie ponad 50 euro, dziś osiągają nawet 60 euro (dla porównania w II kwartale 2020 roku było to 21, 6 euro).

Ceny „zielonych” praw majątkowych w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku wzrosły o 24 procent. I tak cena energii elektrycznej w paśmie BASE w II kwartale 2021 roku osiągnęła 335,5 zł /MWh w porównaniu z 226,7 zł /MWh w II kwartale 2020 roku (wzrost o 48 procent). Cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosła w II kwartale 2021 roku 304,7 zł/MWh, co w porównaniu z II kwartałem 2020 roku oznacza wzrost aż o 68 procent.

Wyższa produkcja energii

Większa dyspozycyjność bloków konwencjonalnych oraz wzrost produkcji (ze względu na uwarunkowania rynkowe) w połączeniu z niższą produkcją energii z OZE (z powodu tymczasowej niedostępności Zielonego Bloku i gorszych warunków atmosferycznych) zaowocowały w I półroczu 2021 roku wyższą produkcją energii elektrycznej- wynika z danych GK Enea.

Elektrownia Połaniec wyprodukowała 3,5 TWh energii elektrycznej (wzrost o 7 procent). Elektrownia Kozienice 8,2 TWh (wzrost o 21 procent). A całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyprodukowanej w I półroczu 2021 roku było o 16 procent większe niż w roku ubiegłym (poziom 12,1 TWh).

Więcej klientów i wzrost sprzedaży

Dobre wyniki zanotowano także w obszarze dystrybucji. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wzrosła, w II kwartale 2021 roku, do poziomu 4.987 GWh (+13 procent), a w I półroczu 2021 zaś do poziomu 10.162 GWh (+7 procent). Dla wzrostu wolumenu usług dystrybucji w I półroczu 2021 roku kluczowymi czynnikami okazały się: wzrost liczby klientów GK Enea (1,5 procentowy wzrost w porównaniu z I półroczem 2020 roku), zwiększenie sprzedaży usług dystrybucji do gospodarstw domowych i odbiorców biznesowych, a także prawie 18 tysięcy nowych przyłączeń źródeł OZE (z uwzględnieniem mikroinstalacji).

Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w segmencie biznesowym to prawie 19 procent. W segmencie gospodarstw domowych - prawie 5 procent. O 25 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 wzrósł także wolumen sprzedaży paliwa gazowego.

- Pierwsze półrocze 2021 porównujemy z okresem trudnym, czyli z pierwszym półroczem 2020, gdzie COVID miał istotny wpływ na gospodarkę, także na energetykę - zaznaczał podczas spotkania Marek Mucha, wiceprezes zarządu ds. finansowych, podkreślając że wyniki, jakie udało się osiągnąć, pokazują, że w okresie pandemii roku 2021 Grupa radzi sobie „całkiem dobrze” jak na warunki, w których przyszło jej działać.