Ekologia i znacznie więcej
Artykuł sponsorowany

Ekologia i znacznie więcej

Elektrownia wiatrowa Bardy
Elektrownia wiatrowa Bardy Źródło:Enea
Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach, pożyczamy ją od naszych dzieci - przekonywał autor „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupéry. Dziś, w dobie kryzysu klimatycznego, te napisane niemal 100 lat temu słowa są aktualne jak nigdy wcześniej. Jednak czy chodzi „tylko” o czyste powietrze i wodę? Nie. Przyszłym pokoleniom musimy zostawić znacznie więcej.

Zrównoważony rozwój, najważniejsza idea społeczno-gospodarcza XXI wieku. Jeszcze kilkanaście lat temu w dyskusji na temat konieczności rozwoju w sposób zrównoważony dominował wątek ekologiczny. Dziś, zgodnie z wyznaczonymi w 2015 roku Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zrównoważony rozwój to już kompleksowy plan walki o lepszą przyszłość. Idea, w której wspieranie edukacji czy działania podejmowane na rzecz rozwoju społeczności lokalnych są równie istotne jak ochrona zasobów naturalnych planety. Efekt? Odpowiedzialnie społecznie firmy zmieniają swoje modele biznesowe w oparciu o wymagania środowiskowe, nie zapominając przy tym o równie ważnym aspekcie społecznym.

Kompleksowa strategia

ESG czyli: środowisko (ang. enviromental), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) i ład korporacyjny (ang. corporate governance). Trzy obszary, o które musi zadbać każdy podmiot (firma, organizacja czy państwo) pragnący pokazać, że aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykład? Grupa Enea, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej sukcesywnie ogranicza emisję zanieczyszczeń (program transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego), wspiera liczne projekty badawczo-rozwojowe, inwestuje w innowacje (rozwój m.in OZE), realizując jednocześnie spójną strategię w obszarze społecznym. To szereg działań na rzecz klientów (od jakości i dostępności usług firmy zależy komfort życia i pracy milionów Polaków) i pracowników (odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy, kapitał ludzki jako największa wartość firmy), ale także kompleksowy program wsparcia potencjału lokalnych społeczności. Jak to działa w praktyce?

Enea Operator realizuje unikatowy projekt badawczy dotyczący optymalizacji wykorzystania samochodów elektrycznych we flotach

Po pierwsze, innowacje. To one pozwalają podnosić poziom świadczonych usług i sukcesywnie zwiększać moc przyłączeniową. Dla kolejnych regionów Polski to szansa na dalszy rozwój, a dla samorządów znacznie większe szanse na pozyskanie np. nowych inwestorów. Ciągła rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych to także coraz lepsze zagospodarowanie przestrzenne miast, gmin i powiatów (przyłączanie OZE, rozwój klastrów energetycznych). To także coraz lepsze warunki życia mieszkańców m.in. dzięki poprawie mikroklimatu. Dodatkowa korzyść? Nowe miejsca pracy, a także wpływające do budżetów samorządów środki z podatków i opłat. Ważnym impulsem dla rozwoju potencjału społeczności lokalnych są także inwestycje firmy w szeroko pojętą edukację.

Odpowiedzialny partner

Grupa Enea współpracuje ze szkołami zawodowymi i technicznymi, w ramach programu szkół patronackich, finansując m.in stypendia dla najzdolniejszych uczniów i zakup wyposażenia dla pracowni dydaktycznych. W ramach współpracy Enei z uczelniami (kształcenie praktyczne w ramach studiów dualnych) studenci zyskują możliwość korzystania m.in. z płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk w ramach programu „Zainstaluj się w ENEI”.

Ważnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej są różnorodne programy społeczne. Część, jak np. realizowana w 2021 roku kampania "Razem ruszamy do stołu", promuje aktywność fizyczną. Inne - profilaktykę zdrowotną (rok 2021 to m.in. zaangażowanie firmy w kampanię „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”).

Fundacja Enea powstała, by realizować cele społeczne. W styczniu wylicytowała złoty medal z igrzysk paraolimpijskich w Tokio, zdobyty przez Natalię Partykę, ambasadorkę marki Enea. 100 tys. zł przekazano na Fundusz Stypendialny zawodniczki

Grupa poświęca także wiele miejsca kwestiom bezpieczeństwa. W 2021 roku wspólnie z Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema zrealizowano m.in kampanię #OgarnijHejt, a wolontariusze Grupy odwiedzają przedszkola i szkoły, by w ramach akcji „Nie taki prąd straszny” uczyć m.in tego, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem.

– Działalność tak dużej firmy jak Grupa Enea wpływa na jej otoczenie, w szczególności na społeczności lokalne, dla których jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dostaw energii, ważnym pracodawcą i partnerem w wielu przedsięwzięciach. Dlatego – zgodnie z wartościami Grupy Enea – działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Jesteśmy aktywnym i odpowiedzialnym partnerem społeczności lokalnych, wśród których funkcjonujemy – tłumaczy Joanna Mularczyk, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

Enea piąty rok wspiera Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy

Wspólny wysiłek, wspólne cele

Fundacja Enea powstała w 2014 r., aby realizować cele społeczne, odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności, głównie z terenów, na których Grupa aktywna jest biznesowo. Dostarczając energię elektryczną swoim klientom, firma nie zapomina o wspieraniu inicjatyw prospołecznych i kierowaniu pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna.

Wszystkie realizowane przez Fundację Enea akcje, poza realnym wymiarem pomocowym, mają też inną, równie ważną funkcję. Budują świadomość społeczną i kształtują wrażliwość. Warunek niezbędny, gdy chce się tworzyć lepszy, bardziej zrównoważony, świat.

Fundacja wspiera wybrane projekty i programy społeczne. Tworzy i realizuje także własne. Ważną częścią jej działalności jest wsparcie udzielane obecnym i byłym pracownikom Grupy oraz ich rodzinom. To pomoc, którą można wziąć, albo... dać. Bardzo sprawnie działa tu wolontariat pracowniczy. Co roku setki pracowników Grupy biorą udział m.in w akcji charytatywnej "Biegamy–Zbieramy–Pomagamy". Uczestnictwo w zawodach sportowych, przeliczane jest na punkty, te zaś na złotówki, a uzbierane w ten sposób środki wspierają rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Corocznie organizowana jest także zbiórka krwi. Część działań Fundacji ma charakter interwencyjny. To szybka reakcja na niespodziewane i pilne potrzeby. Tak było w 2017 roku, gdy przekazano samorządom prawie milion złotych na potrzeby związane z likwidowaniem skutków nawałnic, które spustoszyły nasz kraj w nocy z 11 na 12 sierpnia. Tak było też w tym roku, gdy w zaledwie kilka dni pracownicy Grupy uzbierali blisko 12 ton darów dla uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie.

Pracownicy Grupy Enea uzbierali blisko 12 ton darów dla uchodźców

– Pracownicy i wolontariusze Grupy Enea od lat udowadniają, że potrafią się mobilizować i nieść pomoc, gdy jest ona potrzebna. W dwa tygodnie udało się zebrać blisko 12 ton darów, najpotrzebniejszych rzeczy dla tych, którzy uciekają przed wojną. Udostępniliśmy nasze ośrodki, by dać bezpieczne schronienie kobietom i dzieciom. Wszystkim zaangażowanym we wszelkie działania pomocowe ogromnie dziękuję - mówił Paweł Majewski, prezes Enei, dziękując za pomoc wszystkim zaangażowanym w akcje.

W 2021 roku Enea rozpoczęła współpracę z United Nations Association – Poland (UNAP), stowarzyszeniem, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ważną częścią projektu jest program Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju, w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych będą działać na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Dlaczego właśnie oni? Zrównoważony rozwój, wdrażanie jego idei, to zadanie na lata i to młodzi ludzie, którzy dziś nauczą się, jak tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, sprawią, że stanie się ona rzeczywistością. – W Grupie Enea realizujemy cele zrównoważonego rozwoju z myślą o przyszłych pokoleniach - tłumaczyła w dniu inauguracji współpracy w UNAP, Joanna Mularczyk, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.