Krok bliżej elektrowni atomowej. Wykonawca wysłał wniosek o opinię Polskiej Agencji Atomistyki

Krok bliżej elektrowni atomowej. Wykonawca wysłał wniosek o opinię Polskiej Agencji Atomistyki

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa Źródło: Shutterstock / hlopex
Do Polskiej Agencji Atomistyki wpłynął wniosek o zaopiniowanie projektu pierwszej polskiej elektrowni atomowej. To kolejny ważny krok w kierunku jej budowy.

Polska Agencja Atomistyki wypowie się na temat projektu budowy elektrowni atomowej, który został przesłany przez inwestora – spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. W toku procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej jej inwestor jest zobowiązany nie tylko do przedstawienia analizy potwierdzającej bezpieczeństwo projektowanego obiektu jądrowego, ale również do zapewnienia niezależnej weryfikacji przeprowadzonej analizy. Na podstawie wniosku spółki PEJ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oceni proponowany opis (zakres i szczegółowość) weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa jądrowego – poinformował inwestor.

Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej po latach przestoju, w końcu nabrał rozmachu. Na rządowym biurku leżą już oferty wszystkich trzech firm, które zaproponowały dostarczenie swoich technologii. Chodzi o amerykańskie Westinghouse, francuskie EDF i południowokoreańską spółkę KHNP.

Dokument, który został wysłany do PAA to na razie ogólny projekt, który nie zawiera szczegółów technologicznych, gdyż nie zostały one jeszcze wybrane. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że wykonawcę mamy poznać na początku października.

„Weryfikacja analiz bezpieczeństwa ma za zadanie potwierdzić, że zaprojektowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego spełniają najbardziej wyśrubowane standardy” – czytamy w komunikacie PEJ.

Restrykcyjne wymogi prawne

Ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne, potencjalne oddziaływanie środowiskowe, a także bardzo rygorystyczne prawo międzynarodowe w tym zakresie, zgodę na budowę musi zatwierdzić PAA, która działa m.in. na podstawie ustawy Prawo atomowe.

„Obowiązek przeprowadzenia przez inwestora analiz bezpieczeństwa przed wystąpieniem do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz poddania ich niezależnej weryfikacji przez podmioty niebiorące udziału w opracowaniu projektu obiektu jądrowego wynika z art. 36d ustawy – Prawo atomowe” – czytamy w komunikacie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Czytaj też:
Polska elektrownia jądrowa. Kto ją zbuduje, gdzie i za ile

Źródło: WPROST.pl / Polskie Elektrownie Jądrowe
 0

Czytaj także