Ten sektor jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł sponsorowany

Ten sektor jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju

Panel dyskusyjny „Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat”, II Kongres 3W (od lewej: Marcin Łukasik, moderator; prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska; Beata Daszyńska-Muzyczka, BGK; Dariusz Kryczka, EY)
Panel dyskusyjny „Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat”, II Kongres 3W (od lewej: Marcin Łukasik, moderator; prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska; Beata Daszyńska-Muzyczka, BGK; Dariusz Kryczka, EY) Źródło:Facebook / Bank Gospodarstwa Krajowego
Sektor technologii bazujących na wodzie, wodorze i węglu jest wart w Polsce 4,86 mld dolarów – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej EY, przygotowanego na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego. W Europie wartość ta dochodzi do 66,5 mld dolarów. Aby jednak w pełni wykorzystać tkwiący tu potencjał konieczne są odważne decyzje inwestycyjne.

Prezentacja raportu nastąpiła w trakcie II Kongresu 3W, zorganizowanego 7-8 grudnia br. w Warszawie. Wnioski płynące z opracowania komentowali uczestnicy panelu dyskusyjnego „Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat”.

Przyszłość należy do 3W

Woda, wodór i węgiel określane są zasobami życia. Przenikają całą gospodarkę i poszczególne jej sektory. Woda to podstawowy surowiec naturalny, którego światowe zapasy nie są niewyczerpane. Mimo że woda pokrywa aż 70 proc. powierzchni Ziemi, to zaledwie 1 proc. zasobów wody na świecie nadaje się do picia. Globalna produkcja przemysłowa też przyczyniła się do gwałtownego wzrostu zużycia tego cennego zasobu – nie bez podstaw ocenia się, że w obliczu rosnącej populacji i zapotrzebowania dostęp do wody będzie w przyszłości zarzewiem konfliktów zbrojnych.

O wodorze myślimy z kolei jako o paliwie przyszłości, które zastąpi tradycyjne dziś źródła energii, na czele z surowcami kopalnymi (węgiel w tej układance ma inne zastosowania, daleko wykraczające poza energetykę). Od tego, jak będziemy rozwijać stosowanie tych zasobów, będzie zależała nasza przyszłość – mówił Dariusz Kryczka, reprezentujący firmę EY oraz działające w jej strukturach Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu.

Przedstawiciel EY przypomniał, że pod względem produkcji wodoru Polska zajmuje dziś 3. miejsce w Europie, a 5. na świecie. Szkopuł w tym, że jest to tzw. wodór „szary", wytworzony na bazie paliw kopalnych. Tymczasem naszą ambicją powinno być wzmożenie wysiłków na rzecz produkcji wodoru „zielonego”, pochodzącego z odnawialnych źródeł energii (choć warto zauważyć, że w sukurs może tu przyjść energetyka jądrowa i pochodzący z niej wodór „turkusowy”).

Warto szukać synergii

W trakcie panelu dyskusyjnego wracał temat synergii, rozumianej jako współpraca międzysektorowa. Na potrzebę koncentracji i wysiłków różnych segmentów rynku zwrócił uwagę prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z Politechniki Poznańskiej. Zdaniem naukowca polska nauka jest bardzo innowacyjna i ma jeden z najlepszych kapitałów ludzkich, ale pozostaje on niedostatecznie wykorzystany. Na potwierdzenie tej tezy przywołał przykład grafenu, na który kilka lat temu niemal wybuchła moda, ale nie poszło za tym wykorzystanie technologii na większą skalę

– Kluczowa jest współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z uczelniami, tworzenie synergii między sektorem publicznym i sektorem gospodarczym, przy wzmocnieniu finansów i administracji – ocenił prof. Jesionowski. Gospodarka amerykańska inwestuje z dużym ryzykiem i my nie możemy się bać inwestowania w tym sektorze. Uczelnie mają duży potencjał, ale muszą też wiedzieć, że muszą pracować na rzecz gospodarki. Nauka nie może być tylko do badań podstawowych – dodał.

Jak wskazywał z kolei Dariusz Kryczka, Polska już jest liderem pod względem ilości patentów związanych z 3W w regionie Trójmorza, ale to nie wystarczy do zapewnienia rodzimej gospodarce odpowiedniego poziomu konkurencyjności. Do tego potrzebne jest jeszcze „wyjście” do biznesu.

Trzeba mieć Ideę

W 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego powołał do życia inicjatywę Idea 3W. To platforma kooperacji środowisk biznesowych i akademickich na rzecz badań i rozwoju technologii bazujących na wodzie, wodorze i węglu. Wysiłki te koordynuje Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Rada złożona z naukowców, przedstawicieli biznesu i administracji publicznej, działa nad wyznaczaniem kierunków prac.

Do projektu 3W dołączyły już m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej, Politechnika Poznańska, Instytut Technik Węglowych. Projekt 3W zainteresował także przedstawicieli biznesu, w tym jednego z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór – Toyota Central Europe.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, przyznała, że zainicjowaniu Idei 3W towarzyszyło przeświadczenie, że celów inicjatywy nie da się zrealizować szybko. Zainteresowanie projektem nakazuje jednak sądzić, że sprawy idą w dobrym kierunku.

Należy przy tym pamiętać, że osiągnięcia innych krajów w obszarze 3W, nie są tylko i wyłącznie wynikiem możliwości finansowych, ale również decyzji, często trudnych i ryzykownych – podkreśliła Daszyńska-Muzyczka. Przywołała też analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że 1 proc. krajowego PKB wydany na badania i rozwój przekłada się na 5-procentowy przyrost PKB w średnim i długim okresie.

– Mamy w Polsce niesamowity kapitał intelektualny, którego nie potrafimy monetaryzować. Nie umiemy komercjalizować fantastycznych pomysłów. Powinniśmy mieć odwagę inwestować więcej – apelowała prezes Daszyńska-Muzyczka. – Widząc ten potencjał i wyzwania, będziemy, jako bank, przygotowywać się na to, jakie rozwiązania finansowe rozwijać, aby wspierać polskie firmy w rozwoju nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej – dodała prezes BGK.

Misją BGK, jako jedynego banku rozwoju w Polsce, jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka. Trudno to osiągnąć bez zabezpieczenia najważniejszych zasobów, jakimi są właśnie woda, wodór i węgiel.

– Kierunkiem jest zrównoważony rozwój. Przez 3W i razem z 3W. Aby dojść do neutralności klimatycznej musimy postawić na te trzy zasoby. Inwestycje w tych obszarach zwiększą nasze możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej i obniżenia poziomu emisji CO2. Wszystko zależy od nas a globalny wyścig technologiczny już trwa – skomentował Dariusz Kryczka.