Dwie nowe stacje kolejowe w centrum Warszawy. PKP zaprezentowały Master Plan

Dwie nowe stacje kolejowe w centrum Warszawy. PKP zaprezentowały Master Plan

Linia średnicowa
Linia średnicowa Źródło: PKP PLK
W centrum Warszawy powstaną dwie nowe stacje kolejowe i połączenie stacji metra centrum z dworcem śródmieście i dworcem centralnym. To część założeń Master Planu, który przedstawiły PKP Polskie Linie Kolejowe.

zaprezentowały „Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej”. Z dokumentu dowiadujemy się, między innymi, jak będzie przebiegał planowany remont linii średnicowej w . Kolejarze informują, że w między lewym brzegiem Wisły a dworcem centralnym, powstaną dwie nowe stacje. Jest to odpowiedz na apel aktywistów, którzy proponowali takie rozwiązanie już w lutym tego roku.

– Zgodnie z przyjętym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2019 r. dokumentem programującym rozwój infrastruktury kolejowej „Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym. Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej” działania już są realizowane i planowane są kolejne. To przebudowa warszawskiej linii średnicowej, nowe przystanki, więcej połączeń kolejowych w stolicy, sprawne łączenie ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego i przewozów towarowych. Uwzględniamy modernizację linii i budowę nowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowe stacje kolejowe

PKP planuje stworzenie stacji Warszawa de Gaulle’a i Warszawa Solec. Ponadto, na linii Warszawa Wschodnia – Gdańsk powstanie dodatkowa stacja Warszawa Targówek.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziły kompleksową analizę linii kolejowych w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Szczegółowe badania objęły miasto i odcinki linii w promieniu ok. 100 km od stolicy. Uwzględniono wzrost liczby mieszkańców, niewydolność układów drogowych, konieczność pogodzenia ruchu kolejowego aglomeracyjnego, regionalnego, dalekobieżnego i towarowego oraz potrzebę dostosowania linii do rzeczywistych potrzeb przewozowych. Opracowano koncepcyjne układy torowe linii i stacji”. – czytamy w komunikacie PKP PLK.

– Zmiany w transporcie kolejowym w Polsce w istotny sposób obejmują aglomeracje. Celem jest zapewnienie mieszkańcom i podróżnym sprawnej zintegrowanej komunikacji. Dzięki już realizowanym i planowanym w oparciu o analizy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. inwestycjom w aglomeracji warszawskiej powstaje kolej komfortowa, szybka i dostępna – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Odpowiedz na postulaty aktywistów

Propozycję stworzenia dwóch nowych stacji na linii średnicowej, w lutym tego roku, wysunęło stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Aktywiści zaproponowali, aby PKP stworzyło stację Warszawa Bracka/de Gaulle’a, która znajdowałaby się w dużo korzystniejszym, z punktu widzenia zbierania ruchu pasażerskiego, niż stacja Powiśle. Co więcej, ze względu na przesunięcie stacji w kierunku centrum, eksperci MJN zaproponowali także powstanie nowej stacji na Powiślu, która znajdowałaby się bliżej Wisły, między ulicami Solec i Wybrzeże Kościuszkowskie.

Propozycje MJN

– Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję PKP PLK o postulowanej przez nas budowie 2 nowych przystanków na linii średnicowej podczas generalnej modernizacji. Liczymy na dobrą współpracę z miastem, bo tylko dobre węzły przesiadkowe pozwolą w pełni wykorzystać potencjał linii średnicowej – mówi Dawid Durejko ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

„Stacja Warszawa Bracka/de Gaulle’a – „Śródmieście-bis” – to najbardziej oczekiwana stacja w Warszawie, co pokazuje analiza przygotowana na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w 2007 roku. Ze stacji Warszawa Bracka/de Gaulle’a korzystałoby tyle pasażerów co ze stacji Warszawa Śródmieście. Nie ma się co dziwić tuż obok jest zagłębie miejsc pracy w ministerstwach, BGK, ARP, NBP, GPW, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Chmielna, przystanki autobusowe i tramwajowe. Budowa tej stacji była nawet wpisana w Studium Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Taka okazja jak remont linii średnicowej zdarza się raz na pół wieku. Nie można jej zmarnować”. – apelowali w styczniu członkowie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Kiedy nowa linia średnicowa?

PKP PLK zapowiada, że Master Plan wskazuje potrzebę przebudowy linii średnicowej do 2027 roku.

Źródło: WPROST.pl / PKP PLK / Miasto Jest Nasze
 2

Czytaj także