Rząd dofinansuje budowę dróg lokalnych. 3 miliardy zł mają pomóc walczyć z kryzysem

Rząd dofinansuje budowę dróg lokalnych. 3 miliardy zł mają pomóc walczyć z kryzysem

Budowa dróg, zdjęcie ilustracyjne
Budowa dróg, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Anton Gvozdikov
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy zakładający zwiększenie o 3 miliardy złotych dofinansowania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią.

Z pieniędzy zgromadzonych w Rządowym Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy, jak informuje IBRM Samar. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Obwodnice mają zminimalizować korki w miejscowościach, rozluźnić natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz zniwelować hałas związany z komunikacją. Tranzyt ma zostać oddzielony od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Rząd chce także zwiększyć liczbę obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Drogi: Jest miliard na przebudowy

Rządowy Fundusz będzie także dofinansowywał budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Na zadania te zostanie przeznaczony ok. 1 mld zł. Jak twierdzi rząd w opublikowanym dziś komunikacie, nowe zadanie funduszu ma być odpowiedzią na postulaty samorządowców oraz wpisywać się w działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej samorządów w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19.

Dofinansowanie do 80 proc.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie budowy obwodnicy lub drogi w mieście w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji takiej inwestycji. W pierwszym przypadku ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w drugim – 30 mln zł.

„Rozwiązanie ma na celu dofinansowanie możliwie jak największej liczby jednostek samorządowych, uwzględniając limit środków, którymi będzie dysponował fundusz. Nowe inwestycje drogowe mają zapewnić miejsca pracy nie tylko firmom budowlanym, często działającym na skalę lokalną lub regionalną, ale także wytwórcom i dostawcom materiałów budowlanych i sprzętu” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Bezpieczeństwo pieszych priorytetem

Fundusz będzie ponadto dofinansowywał zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, w Polsce wskaźnik wypadków z ich udziałem jest wyższy niż średnia unijna i wskaźniki większości krajów UE. Dzięki pieniądzom z funduszu będzie można np. zamontować progi zwalniające, doświetlić przejścia dla pieszych czy zawęzić jezdnię w miejscu przejść, itp.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:
Będą zmiany w opłatach za przejazd autostradami. Chodzi m.in. o sposób poboru

Źródło: IBRM Samar, CIR
 0

Czytaj także