KE ma dość niebezpiecznych dróg w Polsce. Ponownie wzywa do podjęcia działań. Sprawa może trafić do TSUE

KE ma dość niebezpiecznych dróg w Polsce. Ponownie wzywa do podjęcia działań. Sprawa może trafić do TSUE

Wypadek na S3
Wypadek na S3 Źródło: Policja
Polska może mieć kolejne problemy. Komisja Europejska wzywa do zastosowania przepisów dotyczących ruchu drogowego. W przeciwnym przypadku sprawa może trafić do TSUE.

Komisja Europejska wystosowała tzw. uzasadnioną opinię, czyli ponownie wezwała Polskę do wdrożenia przepisów, dotyczących zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, podała Komisja. To już ponowne wezwanie do działania w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska nadal pozostaje jednym z niechlubnych liderów w kwestii śmiertelnych wypadków na drogach.

„Przyjęte w 2019 r. przepisy zmieniające dyrektywę 2008/96/WE i rozszerzające jej zakres stosowania przewidują wymóg ustanowienia i wdrożenia przez państwa członkowskie procedur oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących całą sieć. Ma to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, również z uwzględnieniem potrzeb niechronionych uczestników ruchu” – czytamy w komunikacie wystosowanym przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska ponagla Polskę. Sprawa może trafić do TSUE

Wszystkie te obowiązki miały zostać spełnione do grudnia 2021 r. Dzisiejsza opinia jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia wystosowanego przez Komisję w styczniu 2022 roku. Polska nie odniosła się do niej do dziś.

Państwa, do których została skierowana ta opinia (oprócz Polski także Grecja, Holandia, Portugalia, Słowacja i Słowenia) mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy, po czym Komisja może skierować sprawy przeciwko tym państwom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytaj też:
KE z nowym pakietem sankcji. Von der Leyen: Moskwa musi nadal płacić wysoką cenę za agresję

Źródło: WPROST.pl / ISBNews
 4

Czytaj także