Zawirowań w PGZ ciąg dalszy. Wybrano tymczasowy zarząd. Rusza konkurs na prezesa

Zawirowań w PGZ ciąg dalszy. Wybrano tymczasowy zarząd. Rusza konkurs na prezesa

Defilada wojskowa
Defilada wojskowa Źródło: Shutterstock / irena iris szewczyk
Polska Grupa Zbrojeniowa ma nowy zarząd... tymczasowy. Nowy zostanie wybrany w konkursie.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwołała Witolda Słowika ze stanowiska prezesa zarządu, a do pełnienia tej funkcji oddelegowała ze swojego grona Andrzeja Kensboka. Jednocześnie rada nadzorcza odwołała obecnych członków zarządu: Michała Kuczmierowskiego i Radosława Łabędzkiego-Domagalskiego. Do pełnienia obowiązków członka zarządu oddelegowany został z rady nadzorczej Michał Pietrzyk, podała spółka. Rada nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu i członków zarządu PGZ.

Kandydat na stanowisko prezesa zarządu powinien spełniać łącznie poniższe warunki:

  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej 'tajne', a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,
  • zobowiązać się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do zarządu spółki - do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez spółkę odpowiednich koncesji" - czytamy w ogłoszeniu.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty, w szczególności systemy artyleryjskie, systemy radarowe, indywidualne wyposażenie żołnierza oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze.

Czytaj też:
Odwołano prezesa i dwóch członków zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Źródło: ISBnews