Zmiany w kontroli żywności. Ma być szybciej i efektywniej

Zmiany w kontroli żywności. Ma być szybciej i efektywniej

Ziarna zbóż, zdjęcie ilustracyjne
Ziarna zbóż, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / X BEGUET-ZEFOTO.NET
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą tylko jedna instytucja: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie zajmować się kontrolą, poinformował Centrum Informacyjne Rządu.

„Obecnie jakość handlowa żywności jest kontrolowana - w zależności od etapu obrotu - przez dwa organy: Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przez Inspekcję Handlową. Powierzenie jednemu organowi - IJHARS - kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów niespełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych będzie przejrzysty i skonsolidowany” – czytamy w komunikacie.

Według CIR przewidziano także wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS.

„IJHARS będzie kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji. W praktyce IJHARS będzie zajmować się kontrolą jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, np. u producenta czy na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową oraz nadzorować jakość handlową takich artykułów w obrocie detalicznym (np. w sklepach i na bazarach) oraz kontrolować żywność w placówkach gastronomicznych (np. w restauracjach) i działalność cateringową” – czytamy także.

Rozwiązanie to będzie korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu nią (np. fałszowania żywności), podano także. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Czytaj też:
„GW”: Kontratak NIK. Banaś złoży zawiadomienia do prokuratury po kontroli w Min. Sprawiedliwości

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także