Umowy o dzieło pod lupą ZUS. Wszystko przez zapis zaszyty w tarczy antykryzysowej

Umowy o dzieło pod lupą ZUS. Wszystko przez zapis zaszyty w tarczy antykryzysowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
ZUS zaczął korzystać z zaszytych w pierwszej tarczy antykryzysowej zapisów dotyczących umów o dzieło.

W pierwszej tarczy antykryzysowej zawarto zapisy, które pozwalają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na bardziej szczegółową kontrolę zawieranych umów o dzieło. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, ZUS rozpoczął właśnie korzystać z nowych możliwości.

Jak wynika z zapisów ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 roku osoba zlecająca dzieło ma obowiązek informowania o tym ZUS.

Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

Chodzi o każdą osobą, z którą pracodawca podpisuję umowę o dzieło, a która nie pozostaje z nim w stosunku pracy. „Obowiązek dotyczy wszystkich umów o dzieło zawartych przez płatnika składek/osobę zlecającą dzieło z osobą, z którą nie pozostaje się w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”. – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Zgłoszenie do ZUS musi wpłynąć nie później niż siedem dni od zawarcia umowy. Wzór pisma ma określić rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj też:
Wakacje za 100 mln zł opłacone Bonem Turystycznym. ZUS publikuje dane

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
 0

Czytaj także