Ponad 500 polskich firm to potencjalni debiutanci

Ponad 500 polskich firm to potencjalni debiutanci

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Newspix.pl / Mateusz Słodkowski
Opierając się na naszych wewnętrznych analizach szacujemy, że jest w Polsce ponad 500 perspektywicznych firm, które mogłyby być zainteresowane wejściem na giełdę – mówi Maciej Bombol, dyrektor Działu Rynku Pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wprost.pl: Kilka miesięcy temu Giełda uruchomiła kolejny projekt strategiczny GPW Growth. Do kogo jest skierowany?

Maciej Bombol, dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW w Warszawie: GPW Growth to kompleksowy program nastawiony na wspieranie rozwoju małych i średnich firm w realizacji ich strategicznych celów. Jest on adresowany do właścicieli spółek, prezesów, członków zarządów i dyrektorów zarządzających. Kluczowym elementem tego programu jest Akademia GPW Growth, która pomaga w pozyskaniu kompleksowej wiedzy z zakresu odpowiedzialnego zarządzania firmą.

Co dziś można powiedzieć o Akademii? Czy firmy rzeczywiście są nią zainteresowane?

Tego typu fachowa wiedza jest szczególnie potrzebna w dzisiejszych, trudniejszych biznesowo czasach. Otrzymujemy wiele zapytań od polskich przedsiębiorców, świadomych konkurencyjności panującej na rynku, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę, a tym samym poszerzać kompetencje oraz budować nowe relacje biznesowe.

Jak długo trwa cały cykl programu Akademii?

Akademia GPW Growth została rozpisana na cykl dziesięciu sesji, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się, za pomocą sprawdzonych narzędzi, jak skutecznie zwiększyć wartość swojej firmy poprzez „szyte na miarę” sesje warsztatowe. W sumie to ponad 120 godzin wykładów i spotkań, w których praktyka biznesu jest ważniejsza niż wiedza teoretyczna. Jesteśmy w trakcie I edycji Akademii GPW Growth, która wystartowała w październiku 2019 r. i będzie trwała do czerwca tego roku. Potwierdzeniem zakończenia całego cyklu będzie uzyskanie certyfikatu przez uczestników Akademii – „Ready for Growth”. Zarówno kształt Akademii, jak i czas jej trwania umożliwia przyswojenie znacznej ilości wiedzy oraz praktyczne jej wykorzystanie. Każdy z przedsiębiorców ma dzięki temu możliwość zaimplementowania nowych rozwiązań w swojej firmie, np. w odniesieniu do zarządzania kapitałem ludzkim, procesami, czy ryzykiem.


Co wyróżnia ten projekt spośród innych szkoleń biznesowych, które na rynku są dostępne już od wielu lat?

Akademia GPW Growth ogniskuje swoją uwagę na praktyczności swoich zagadnień. Stawiamy na prezentowanie uczestnikom doświadczeń wybitnych ekspertów, którzy w biznesie osiągnęli sukces i chcą się swoją wiedzą podzielić z innymi. To, co nas wyróżnia, to również spotkania networkingowe z ekspertami i praktykami biznesu, warsztaty, a także zagraniczne sesje wyjazdowe. Możliwość nawiązania nowych kontaktów w środowisku profesjonalistów biznesu i finansów to dodatkowy atut naszego przedsięwzięcia.

Ponadto, organizatorem Akademii jest GPW we współpracy z takimi partnerami, jak Polski Fundusz Rozwoju, EY Academy of Business, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, CFA Society Poland, Inicjatywa Firm Rodzinnych, NBS Communications, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Dialog – Klub Dyrektorów Finansowych.

Jakie korzyści wiążą się z uczestnictwem w zajęciach Akademii GPW Growth?

Akademia ma dostarczyć uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz sieci kontaktów biznesowych, które będą pomocne w pozyskiwaniu kapitału, w codziennymi zarządzaniu firmą, a tym samym nakierowanym na tworzenie wartości dla właścicieli. Uczestnicy będą mogli wymienić doświadczenia w zakresie zarządzania z uznanymi ekspertami biznesowymi, skorzystać z ich wiedzy, a wypracowane rozwiązania wdrożyć w swoich firmach. W ramach programu przewidziano m.in. warsztaty dotyczące finansowania innowacyjnych projektów, realizowane wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, spotkania z Polskim Funduszem Rozwoju, połączone z wizytą, w utworzonym przez Fundację PFR, Centralnym Domu Technologii.

Program składa się z czterech głównych obszarów tematycznych: wzrost, przywództwo, kapitał i relacje. Czy zadbanie o te filary pozwoli uczestnikom wprowadzić swoją firmę na giełdę?

Tematyka naszego programu nie tylko pozwala usprawnić działanie firmy, ale pozwala również wejść firmie na wyższy poziom rozwoju, który może wiązać się z pozyskaniem środków z rynku kapitałowego poprzez IPO. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, że wiedza zdobyta podczas Akademii w dużym stopniu ułatwi spółce przeprowadzenie procesu wejścia na giełdę.

Od czego zależy sukces firmy?

Nie ma jednej, prostej recepty, ponieważ dla każdej firmy sukces oznacza coś zupełnie innego. Jednakże są pewne elementy, których zastosowanie ułatwia rozwój firmy i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Z pewnością ważna jest elastyczność działania, umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków oraz zdolność do spojrzenie z lotu ptaka na swój biznes i otoczenie rynkowe.

Czy zmiany w firmie to jeszcze moda czy już konieczność?

Jak już ktoś kiedyś powiedział, jedyna pewność w życiu, to ciągła zmiana. Otaczająca nas rzeczywistość i klimat do prowadzenia biznesu zmienia się, a od tego, jak szybko dana firma odpowie na nie zależy jej „być albo nie być” na rynku. Organizacje powinny być przygotowane na zmianę, dlatego to nie jest tylko moda, która przemija, ale niezbędna konieczność, aby przetrwać i być konkurencyjnym. Widać to szczególnie wyraźnie teraz – w czasach pandemii COVID-19, która w dramatyczny wręcz sposób zmieniła funkcjonowanie wielu firm, a nawet całych sektorów gospodarki.

A czy koronawirus, który uderzył w gospodarkę i zaczyna obejmować coraz więcej firm wymusi też jakieś zmiany w programie GPW Growth? Bo teraz jednak firmy borykają się z całkiem innymi problemami niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Nie widzimy potrzeby zmiany programu w zakresie zawartości merytorycznej, gdyż wiedza i wartości, które przekazujemy naszym uczestnikom mają wymiar uniwersalny. Kluczowymi zagadnieniami dla biznesu są nadal: wzrost, przywództwo, kapitał i relacje. Oczywiście w ramach prowadzonych warsztatów będziemy omawiać wydarzenia ostatnich miesięcy, które odcisnęły niewątpliwie silne piętno na wielu biznesach. Najbardziej wartościowe jest przecież uczenie się na doświadczeniach zarówno własnych, jak i innych przedsiębiorców. Natomiast pandemia wymusiła na nas zmiany organizacyjne, tj. przejście z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. W ten sposób przeprowadziliśmy już 3 sesje obecnej Akademii i narzędzia, z których korzystamy świetnie się sprawdzają i są satysfakcjonujące dla naszych uczestników.

Czy są jakieś badania, które pokazują, ile spółek w ogóle myśli o ofercie publicznej, tylko nie mogą się na to zdecydować z jakichś powodów?

Opierając się na naszych wewnętrznych analizach szacujemy, że jest w Polsce ponad 500 perspektywicznych firm, które mogłyby być zainteresowane wejściem na giełdę. Niestety, żeby tak się stało musi upłynąć trochę czasu. Po pierwsze, musimy poczekać do końca pandemii, gdyż obawy o funkcjonowanie w nowej rzeczywistości gospodarczej powodują, że spółki odkładają kwestię debiutu giełdowego na późniejszy termin. Po drugie, wyceny akcji możliwe do uzyskania w ramach oferty publicznej muszą być atrakcyjne dla właścicieli firmy. Warunki te będą mogły być spełnione, gdy polska gospodarka wróci po okresie recesji na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Nie jest to jednak reguła, bo są sektory na GPW, które nawet w czasach obecnego kryzysu nieźle sobie radzą. Takim przykładem są firmy gamingowe. Dwie z nich z sukcesem ostatnio zadebiutowały – jedna na głównym parkiecie, a druga na New Connect.

GPW liczy na to, że spółki poprzez uczestnictwo w tym programie zdecydują potem o wejściu na giełdę?

Program ma charakter edukacyjny, zatem naszym najważniejszym celem jest wskazanie przedsiębiorcom jak pozyskać kapitał na rozwój, ale również jak zbudować kompetencje liderów, którzy chcą przenieść swoją firmę na wyższy poziom. Mamy nadzieję, że część ze spółek uczestniczących w programie zdecyduje się na rozwój biznesu przez pozyskanie kapitału przez giełdę.

Kiedy ruszają nowe zajęcia i jak się na nie zapisać?

Planujemy rozpoczęcie drugiej edycji Akademii GPW Growth w październiku tego roku, natomiast rekrutacja powinna rozpocząć się już w czerwcu. Osoby zainteresowane będą mogły zapisać się za pośrednictwem strony internetowej: www.gpwgrowth.pl. Zapraszamy!