Bezpieczna przystań
Artykuł sponsorowany

Bezpieczna przystań

Siedziba firmy ERGO Hestia
Siedziba firmy ERGO Hestia Źródło: Materiały prasowe
Hestianie mają swój język i silne poczucie wspólnoty. Sopocka ERGO Hestia jest jednym z liderów w skali Polski w zakresie stosowania zasad odpowiedzialnego biznesu. Widać to również w jej relacji z pracownikami.

ERGO Hestia to drugi pod względem wielkości ubezpieczyciel majątkowy na polskim rynku i jeden z największych pracodawców na Pomorzu. W całej Grupie ERGO Hestia obecnie zatrudnionych jest prawie 3 tysiące osób. Firma podkreśla, jak istotna jest dla niej kwestia stabilności. Świadczy o niej m.in. wysoka przeciętna długość karier w firmie. Od początku istnienia firmy, czyli ponad 30 lat, kieruje nią ten sam prezes – Piotr Maria Śliwicki. W spółce jest również bardzo wiele osób z co najmniej 15-letnim stażem pracy, a prawie 100 pracuje w ERGO Hestii od 25 lat.

Top Employer

W tym roku ERGO Hestia została wyróżniona certyfikatem dla najlepszych pracodawców – Top Employer 2022. Mogą go otrzymać jedynie organizacje, które wdrażają najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi oraz najlepsze praktyki HR. Analizie poddaje się sześć kluczowych obszarów, takich jak: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność oraz integracja. To duże osiągnięcie, zwłaszcza że proces weryfikacji przypadł na czas pandemii, kiedy to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy musieli się zmierzyć z dużym stresem i odmiennymi warunkami pracy.

– Wyróżnienie ERGO Hestii certyfikatem Top Employer motywuje nas do dalszego budowania przyjaznej, nowoczesnej kultury organizacyjnej. Obecność wśród najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie jest zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia i wyznaczania trendów. Dlatego nie zatrzymujemy się, lecz wręcz przeciwnie – planujemy kolejne działania, w których niezmiennym celem jest troska o pracownika – mówi Małgorzata Sztabińska, dyrektorka Biura Doboru i Rozwoju Kadr Grupy ERGO Hestia.

Firma podkreśla, że na swoją pozycję pracowała latami. Osoby tu zatrudnione przyznają, że ERGO Hestia wyróżnia się na tle innych firm sektora finansowego wyjątkowym klimatem.

– W listopadzie 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne, cykliczne badanie zaangażowania. Wzięło w nim udział aż 93 proc. pracowników, a ogólny wynik satysfakcji wyniósł aż 90 procent, co oznacza, że dziewięciu na dziesięciu pracowników jest bardzo zadowolonych ze swojej pracy i chętnie angażuje się w codzienność naszej firmy – dodaje Małgorzata Sztabińska. – Nasi pracownicy sami siebie nazywają Hestianami. To dobrze symbolizuje bliską relację z firmą. Wydaliśmy nawet słownik Hestian, w którym prof. Michał Rusinek w zabawny sposób komentuje wyrażenia często używane przez naszych pracowników.

Siła wspólnoty

Co stoi za tym sukcesem? ERGO Hestia stawia na wspólnotowość, która jest korzystna dla wszystkich – zarówno dla pracodawcy, któremu praca zespołowa przynosi znacznie lepsze efekty niż indywidualne działania poszczególnych osób, jak i dla pracowników, którzy dzięki szczerej i niewymuszonej relacji budują dużo lepsze dla siebie środowisko pracy. Jak podkreśla sopocka firma, podstawą każdej aktywności skierowanej do pracowników jest hasło „Siła wspólnoty”.

Na poziom zadowolenia z pracy w danym miejscu w znacznym stopniu wpływają otrzymywane benefity. ERGO Hestia stawia tu wyraźnie na umożliwianie swoim pracownikom rozwoju osobistego. Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów funduje wyróżniającym się pracownikom półtoraroczny program szkoleń i spotkań inspiracyjnych. Firma nagradza również osoby, które chcą poszerzać swoje kompetencje zawodowe i zdobywać wiedzę spoza swojego działu lub specjalizacji.

Trudny test

Na tę istotną dla ERGO Hestii budowę więzi między pracownikami mocno wpłynęła pandemia. Sopocki ubezpieczyciel musiał stworzyć nowe, online’owe środowisko pracy tak, by wspomniana wcześniej „Siła wspólnoty” nadal dawała jak najlepsze efekty. Oprócz rozwiązań sprawdzonych również w innych firmach, jak np. praca w systemie rotacyjnym, spółka zdecydowała się na bardziej nietypowe działania. Należało do nich między innymi powołanie koordynatora ds. wsparcia pracownika w COVID-19. Świadczy on pomoc osobom, które trafiły na kwarantannę lub znalazły się w izolacji – od zorganizowania teleporady u lekarza po dowiezienie zakupów do domu.

Dla ERGO Hestii ważne też było zapewnienie pracownikom dostępu do merytorycznej wiedzy dotyczącej pandemii i związanych z nią faktycznych zagrożeń. Służyły temu webinary z ekspertami – m.in. epidemiologami i psychologiem. Formą wsparcia psychicznego były także spotkania z inspiratorami oraz treningi online. Często to pracownicy sami decydowali, kogo chcą gościć na spotkaniu.

Warto również zauważyć, że w kwestii HR ERGO Hestia zdecydowanie wykracza poza standardowy zakres działalności pracodawcy.

Już od blisko 20 lat funkcjonuje założona przez sopocką firmę Fundacja Integralia, która zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Za jej pośrednictwem ERGO Hestia dokłada cegiełkę do poprawy jakości zatrudnienia również w innych firmach. Aktualnie Fundacja Integralia prowadzi program „Sprawny staż”, który pozwala osobom z niepełnosprawnościami znaleźć staż w uznanej firmie.

Pandemiczna rzeczywistość pozbawiła wiele firm możliwości budowania dobrych relacji z pracownikami podczas świętowania jubileuszy, spotkań integracyjnych oraz innych mniej formalnych aktywności. Na ten czas przypadł jubileusz 30-lecia ERGO Hestii. Mimo że, jak przyznaje Małgorzata Sztabińska, wymagało to większej niż zwykle kreatywności, pracownicy mogli doświadczyć wyjątkowości wydarzenia poprzez uczestniczenie w specjalnie dla nich zorganizowanych eventach oraz otrzymać gratyfikacje za staż pracy.

Budowanie relacji między pracodawcą a pracownikami opartej na wzajemnym zaufaniu zapewnia firmie ERGO Hestia wysokie miejsca w rankingach pracodawców i umożliwia zbudowanie mocnego, stabilnego, kompetentnego i lojalnego zespołu.