Przedsiębiorcy chcieli prosić skarbówkę o kontrole podatkowe. Jest odpowiedź ministerstwa

Przedsiębiorcy chcieli prosić skarbówkę o kontrole podatkowe. Jest odpowiedź ministerstwa

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Przedsiębiorcy chcieliby mieć możliwość poproszenia urzędników skarbówki o przeprowadzenie kontroli, której celem byłoby nie ukaranie, a wskazanie błędów w stosowaniu zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów przekonuje, że nie ma takiej konieczności.

Przedsiębiorcy obawiają się tego, co przyniosą im zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Do tej pory tak daleko idące rewolucje podatkowe były poprzedzone jakimś vacatio legis, nie wspominając już o tym, że na etapie konsultacji projektu organizacje zrzeszające przedsiębiorców mogły wskazywać swoje uwagi i zastrzeżenia. Tym razem Zjednoczonej Prawicy zależało na ekspresowym tempie wdrażania przepisów, więc konsultacje były prowadzone pośpiesznie, a w przyjętych przepisach są błędy, niektóre postanowienia są sprzeczne z innymi przepisami podatkowymi.

Aby uchronić przedsiębiorców przed konsekwencjami nieprawidłowego zastosowania się do przepisów, Federacja Przedsiębiorców Polskich postulowała wprowadzenie prewencyjnych kontroli. Miałyby one polegać na tym, że inicjowane byłyby one przez samych przedsiębiorców, a w ich trakcie inspektorzy skarbówki nie nakładaliby kar, tylko wskazywali przedsiębiorcom, co muszą poprawić, aby działać w zgodzie z nowymi przepisami.

Ministerstwo przekonuje, że firmy już teraz mają narzędzia

Ministerstwo Finansów zajęło negatywne stanowisko w sprawie wprowadzenia prewencyjnych kontroli skarbówki. W odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” napisało, że uruchamianie kontroli „na żądanie" przedsiębiorcy wymagałoby radykalnego zwiększenia wydatków na administrację publiczną i znacznego zwiększenia liczby pracowników wykonujących kontrole. Ministerstwo przywołało kilka innych rozwiązań, które mają zabezpieczać przedsiębiorców. To m.in. interpretacje indywidualne oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) w zakresie VAT, wiążących informacji akcyzowych (WIA) wiążące informacje taryfowych (WIT) w zakresie cła, które także zapewniają przedsiębiorcom ochronę prawną.

Mikołaj Paja, doradca podatkowy w PwC Polska, jest zdania, że wskazane przez ministerstwo instrumenty nie są wystarczające dla ochrony przedsiębiorców. O tym, że sama instytucja interpretacji indywidualnej ma swoje ograniczenia i wbrew stanowisku ministra finansów trudno ją porównywać do jakiejkolwiek formy kontroli podatkowej, przekonują się podatnicy, których rozliczenia są kontrolowane przez organy podatkowe. Urzędnicy doszukują się wszelkiego możliwego pretekstu do odmówienia podatnikowi prawa do skorzystania z mocy ochronnej wynikającej z uzyskanej interpretacji.

Czytaj też:
Abolicja w Polskim Ładzie. Niezwykła korzyść dla ukrywających dochody