Co to jest kredyt pomostowy i kiedy go można uzyskać?

Co to jest kredyt pomostowy i kiedy go można uzyskać?

Spłata kredytu
Spłata kredytu Źródło: Materiały prasowe
Kredyt pomostowy to forma wsparcia finansowego na realizację projektu inwestycyjnego. Jednak, aby je otrzymać, trzeba spełnić pewne warunki. Jak uzyskać kredyt pomostowy?

Aby się rozwijać, wiele firm i innych podmiotów potrzebuje wsparcia finansowego, które pomoże im zrealizować daną inwestycję lub projekt. Zazwyczaj przy niewystarczającej liczbie środków własnych na ten cel, inwestorzy starają się uzyskać kredyt gotówkowy od banku. Niestety często wiąże się on z wyższymi kosztami. Jednak należy pamiętać, że to nie jest jedyne rozwiązanie. Jeśli chcesz zrealizować swój pomysł biznesowy i wnioskujesz o dotację od Unii Europejskiej na ten cel, możesz też skorzystać z innej formy wsparcia, jaką jest kredyt pomostowy. Ten rodzaj kredytu jest skutecznym sposobem na to, aby przyspieszyć realizację projektu, na który wnioskowaliśmy o refinansowanie. Jeśli więc zależy nam na szybkim ukończeniu danego projektu, kredyt pomostowy może być pomocnym rozwiązaniem. Czym zatem jest kredyt pomostowy? Kto może z niego skorzystać, a także czy to rozwiązanie się opłaca? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać beneficjenci dotacji unijnych. Jest ono przyznawane, aby zrealizować dane przedsięwzięcie. Jest to forma pomocy finansowej, która jest udzielana na realizację projektu inwestycyjnego. W momencie, gdy wniosek o przyznanie funduszy z Unii jest zaakceptowany, przedsiębiorca może korzystać z możliwości wsparcia oferowanego przez banki. Kredyt odnawialny może otrzymać osoba, która otrzymała refundację w ramach dotacji z Unii Europejskiej.

Celem kredytu pomostowego jest zapewnienie płynności finansowej do momentu wypłaty środków z dotacji unijnych i tym samym realizację inwestycji. Jeśli bowiem projekt zakładał, że środki od Unii zostaną przekazane nam dopiero po ukończeniu inwestycji, możesz mieć problem z jej realizacją ze swoich oszczędności. Natomiast kredyt pomostowy rozwiązuje ten problem.

Kredyty pomostowe mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach. Dodatkowo wysokość tego kredytu nie powinna przekraczać kwoty dotacji. W zależności od oferty danego banku można wnioskować o kredyt pomostowy pokrywający do 100% inwestycji unijnej, albo 100% inwestycji unijnej oraz sfinansowanie wkładu własnego.

Kto może starać się o kredyt pomostowy i co należy zrobić?

Aby otrzymać kredyt pomostowy, należy spełnić powyższe warunki, jak akceptacja wniosku o dotacje z Unii Europejskiej, a także wskazanie celu swojego przedsięwzięcia – czyli danej inwestycji.

Kto może uzyskać kredyt pomostowy? O takie wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, rolnicy, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne.

Jak zatem wygląda procedura wnioskowania? Banki mają nieco różne procedury wnioskowania o taki kredyt, jednak zazwyczaj i tak sprowadzają się one do najważniejszych elementów. Przede wszystkim osoba starająca się o kredyt pomostowy musi złożyć odpowiedni wniosek. Dodatkowo należy do niego dołączyć dokumenty finansowe danej firmy – bilans, rachunek zysków i strat. Ważnym elementem, który może przesądzić o otrzymaniu takiego wsparcia, jest dobrze opracowany biznesplan. Musi on jasno pokazywać cel i misję naszej inwestycji, jej opłacalność – wskazać realne szanse powodzenia przedsięwzięcia, a także zagrożenia, które mogą się pojawić.

Na pozytywną decyzję o kredycie może wpłynąć również historia owocnej współpracy między klientem a daną instytucją finansową, a także wysoka zdolność kredytowa. Jest to dość ważne, ponieważ dzięki analizie ilościowej i jakościowej bank będzie w stanie zminimalizować ryzyko ewentualnych problemów z wypłacalnością wnioskodawcy.

Jakie koszty wiążą się z kredytem pomostowym?

Kredyt pomostowy jest formą wsparcia, dlatego też jest to dosyć bezpieczne rozwiązanie, a dodatkowo mało kosztowne. Jego mechanizm działania polega na tym, że pożyczony kapitał jest następnie oddawany z otrzymanych funduszy z Unii Europejskiej. Kredytobiorca ponosi jedynie koszty w postaci odsetek, które naliczane są od pożyczonej kwoty.

Wysokość tych opłat jest ściśle związana z tym, jakie oprocentowanie otrzymaliśmy w banku. Zazwyczaj jego wysokość jest dosyć podobna w różnych instytucjach. Dzieje się tak z tego względu, że z kredytem pomostowym wiąże się dość niskie ryzyko. Dzięki temu kredytobiorcy mogą korzystać z atrakcyjnych warunków kredytowania. Jednak mimo wszystko przed wybraniem oferty danego banku, warto porównać warunki i sprawdzić oprocentowanie również w innych instytucjach. Oprócz tego należy pamiętać o prowizji, którą pobiera bank za udzielenie finansowania. W takich ofertach kredytowych występuje ona rzadko, jednak mimo wszystko należy ją również brać pod uwagę, gdyż może znacznie zwiększyć koszty kredytowania.

Jak w przypadku każdego rodzaju kredytu, także i tutaj przed złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić ofertę banku i dostępne warunki. Porównać, jaki jest okres kredytowania, czy i w jakiej wysokości jest wymagany wkład własny, o jaką maksymalną wysokość kredytu można wnioskować itp.

Czy opłaca się skorzystać z kredytu pomostowego?

Wśród wielu pytań dotyczących kredytu pomostowego, nie mogło zabraknąć i tego dotyczącego opłacalności tej formy kredytowania. To, czy warto korzystać z kredytu pomostowego, zależy przede wszystkim od naszej sytuacji i potrzeb finansowych. Każda inwestycja wiąże się z kosztami po stronie przedsiębiorcy – bywa, że bardzo wysokimi kosztami. Oczywiście są specjalne dotacje, które pomagają firmom realizować swoje zamierzenia i plany rozwoju, jednak nie zawsze przedsiębiorca może sfinansować wszystko za pomocą dotacji. Dzieje się tak, ponieważ zazwyczaj nie otrzymuje ich od razu. Tym samym musi posiłkować się własnymi środkami, albo skorzystać z kredytu, np. kredytu pomostowego.

Zawnioskowanie o ten kredyt jest opłacalne m.in. ze względu na czas realizacji inwestycji. Otrzymując finansowanie od banku, w krótkim czasie przedsiębiorca może rozpocząć daną inwestycję, tym samym wywiązując się z uzgodnionego planu.

Jak wspomniano wyżej kredyt pomostowy to bezpieczne i przede wszystkim atrakcyjne pod względem warunków rozwiązanie. Charakteryzuje je niskie oprocentowanie, a także zazwyczaj brak prowizji, jeśli kredytobiorca odda pożyczone pieniądze przed terminem. Oprócz tego kredytobiorca może uzyskać nawet roczną karencję na spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Wszystko to sprawia, że skorzystanie z kredytów pomostowych jest opłacalne i korzystne dla kredytobiorców, którzy czekają na środki z Unii Europejskiej. Mimo wielu zalet, tak jak w przypadku każdego innego kredytu należy jednak pamiętać, że to poważna decyzja finansowa. Dlatego musi być ona szczegółowo przemyślana.

Czytaj też:
Drugi kredyt hipoteczny – czy to jest możliwe? Czy można mieć dwa kredyty?
Czytaj też:
Kredyt a debet – jakie są różnice? Co warto wiedzieć?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także