Co to są inwestycje alternatywne i czym się charakteryzują?

Co to są inwestycje alternatywne i czym się charakteryzują?

Butelka wina
Butelka wina Źródło: Fotolia / Autor: Brian Jackson
Inwestycje alternatywne jest to sposób lokowania środków niezależny od notowań giełdowych. Co to są inwestycje alternatywne i jakie mają wady, a jakie zalety?

W czasach niskich stóp procentowych albo niepewności na rynkach inwestorzy coraz częściej poszukują innych niż tradycyjne form inwestycji i zwracają się w kierunku inwestycji alternatywnych. Takie inwestycje nie polegają na inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych, nie należą do żadnej z konwencjonalnych kategorii inwestycji. Inwestycje alternatywne mocno się rozwijają, wciąż poszerzając swój zakres. To sektor inwestycji, który przeżywa wzrost zwłaszcza w przypadku bessy na giełdzie. Czy warto jednak inwestować w inwestycje alternatywne? Co do nich zaliczamy? A także czy każdy może lokować kapitał w tego typu aktywa?

Co to są inwestycje alternatywne i jakie są ich rodzaje?

Inwestycjami alternatywnymi nazywamy taki rodzaj inwestycji, który nie opiera się na papierach wartościowych czy walutach. Tym samym jest on niezależny od notowań giełdowych i jest bardziej odporny na wahania na rynkach czy spekulacje w porównaniu z inwestowaniem na giełdzie. Do inwestycji alternatywnych zaliczamy wiele produktów. Mogą być nimi, m.in.:

  • dzieła sztuki,
  • metale szlachetne,
  • markowe trunki,
  • stare samochody,
  • pamiątki po znanych osobistościach.

Jest wiele rodzajów inwestycji alternatywnych. Wśród najpopularniejszych są metale szlachetne, zabytkowe samochody, diamenty, dzieła sztuki oraz zegarki. Oprócz tego równie popularne są inwestycje w alkohole, zwłaszcza w wina i whisky. Istnieje nawet specjalny indeks londyńskiej giełdy win Liv-ex. Niezależnie jednak od tego, który rodzaj inwestycji alternatywnych wybierzemy, i tak należy pamiętać, aby zachować ostrożność, a przede wszystkim zasięgnąć fachowej wiedzy na temat interesującej nas inwestycji. Jest to związane z faktem, że ze względu na rzadkość występowania danych aktywów, trudno jest wycenić inwestycje alternatywne.

Ten rodzaj inwestowania jest wybierany przez inwestorów indywidualnych, którzy szukają alternatywnych sposobów lokowania kapitału. Dodatkowo inwestycje alternatywne napędzają również fundusze inwestycyjne. Na rynku działają nawet fundusze, które specjalizują się w danej dziedzinie takich inwestycji, np. w złocie czy winach.

Inwestycje alternatywne – czy są regulowane i jaka jest ich charakterystyka

Inwestycje alternatywne cechuje to, że mają nieuregulowany charakter. W związku z tym mogą być bardziej podatne na oszustwa, w tym te inwestycyjne. Wiąże się to z faktem, że inwestycje alternatywne mają nie do końca jasną strukturę prawną w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami na giełdzie. W tym przypadku bowiem zasady rynku finansowego reguluje Komisja Nadzoru Finansowego, natomiast w przypadku inwestycji alternatywnych jest zgoła inaczej.

Inwestycje alternatywne są realizowane zazwyczaj przez małe lub mniej znane podmioty, a także takie, które charakteryzują zmiany i częste rotacje. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby przed rozpoczęciem inwestycji, zrobić dokładną analizę. Poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, lub skorzystać z fachowej porady.

Tym, co wyróżnia inwestycje alternatywne, jest także fakt, że przeważnie cechują się niską korelacją w stosunku do inwestycji w standardowe aktywa. Oznacza to tyle, że zazwyczaj poruszają się w kierunku przeciwnym do ruchów na rynkach akcji i obligacji. W związku z tym mogą być jednym z elementów zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Dodatkowo niektóre z rodzajów inwestycji alternatywnych, jak złoto czy choćby nieruchomości, są dobrym zabezpieczeniem oszczędności przed inflacją. Dlatego też są one wykorzystywane, chociażby przez duże fundusze, jak np. fundusze emerytalne, które inwestują część swoich portfeli w inwestycje alternatywne.

W związku z powyższym należy pamiętać, że inwestycje alternatywne, choć mogą być dobrą formą lokowania kapitału, to jednak nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Przede wszystkim mają unikalny profil ryzyka i zwrotu, dlatego nieoceniona jest tu wiedza z zakresu inwestowania. Dodatkowo ze względu na to, że inwestycje te wiążą się zazwyczaj z charakterystycznymi, często unikatowymi aktywami, mają również wyższy próg wejścia. W związku z tym są bardziej odpowiednie dla zamożniejszych inwestorów. Poza tym często mają też dłuższy horyzont czasowy.

Jakie są zalety i wady inwestycji alternatywnych?

Przed ulokowaniem swoich środków w inwestycje alternatywne, warto przyjrzeć się nie tylko ich charakterystyce, ale też ich wadom i zaletom. Inwestycje alternatywne to przede wszystkim dobry sposób na urozmaicenie swojego portfela inwestycyjnego, jego dywersyfikację. W ten sposób można zminimalizować ryzyko inwestycyjne, a także zwiększyć rentowność. To jeden z większych plusów tej formy inwestycji.

Kolejną zaletą inwestycji alternatywnych jest fakt, że, jak wspomniano wyżej, nie są one powiązane pod względem ceny z rynkiem giełdowym. Dlatego, jeśli panuje bessa, to przeważnie w przypadku inwestycji alternatywnych możemy liczyć na dobrą stopę zwrotu. Są też sposobem na bezpieczne zamrożenie kapitału. W związku z tym zazwyczaj, gdy mamy kryzys na giełdzie, inwestorzy lokują kapitał w inwestycje alternatywne.

Oprócz tego do zalet tego typu inwestycji należy fakt, że ten rodzaj inwestycji charakteryzuje się również dużymi amplitudami cenowymi. Żadna tradycyjna forma inwestycji nie umożliwiają aż tak dużej stopy zwrotu. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów kolekcjonerskich. Niekiedy można nabyć daną rzecz niskim kosztem, a po czasie może okazać się, że jest ona bezcenna.

Jednak mimo wielu zalet inwestycje alternatywne wiążą się też z pewnymi minusami, a także potencjalnym ryzykiem. Przede wszystkim należy wskazać, że porównując inwestycje alternatywne z tradycyjnymi, to te pierwsze cechują się relatywnie niską płynnością. Dodatkowo zazwyczaj inwestycje alternatywne fizycznie istnieją, w związku z tym trzeba je gdzieś przechowywać i zabezpieczyć, a to może wiązać się również z kosztami – niekiedy całkiem wysokimi.

Ważną cechą tego typu inwestycji jest też fakt, że często są one unikalne, dlatego też niekiedy może być trudno ustalić rzeczywistą wartość rynkową danego przedmiotu.

Dla niektórych inwestorów minusem może być również dłuższy horyzont inwestycyjny – zazwyczaj inwestycje alternatywne obliczone są na minimum 5 lat.

Jak w przypadku innych form inwestycji, także w inwestycjach alternatywnych mogą występować wahania popytu na dany rodzaj przedmiotów czy surowców. Popyt ten kształtuje się w zależności od trendu, jaki panuje na rynku.

Ze względu na charakter inwestycji alternatywnych i fakt, że dotyczą one specjalistycznych sektorów, aby podejmować dobre decyzje inwestycyjne, trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, albo skorzystać z usług doradczych profesjonalistów.

Czytaj też:
Czym są fundusze inwestycyjne i jakie są ich rodzaje?
Czytaj też:
Na czym polega doradztwo inwestycyjne i czy warto skorzystać z takiej usługi?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także