Opóźniony lot — jak uzyskać odszkodowanie?

Opóźniony lot — jak uzyskać odszkodowanie?

Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne
Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Alice Chen
Opóźnione loty potrafią przysporzyć pasażerom wielu niedogodności. W takim wypadku podróżni mogą starać się o przyznanie odszkodowania. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każde opóźnienie uprawnia do starania się o rekompensatę. Kiedy warto składać reklamację i jak to zrobić?

Odszkodowanie za opóźniony lot — rozporządzenie

Kwestię odszkodowań, wypłacanych przez przewoźników lotniczych za opóźniony lot, reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. Dokument określa także warunki i formę pomocy dla pasażerów w przypadku niewpuszczenia ich na pokład samolotu albo odwołania lotu.

Rozporządzenie chroni wyłącznie pasażerów, którzy:

 • odbywają lot w obrębie granic Unii Europejskiej, nawet jeśli ich przewoźnik pochodzi z kraju niezrzeszonego,
 • wylatują z kraju członkowskiego Unii Europejskiej i lądują w państwie niezrzeszonym. (Dotyczy to zarówno przewoźników z kraju członkowskiego, jak i niezrzeszonego),
 • wylatują z kraju niezrzeszonego i lądują w państwie członkowskim, ale tylko jeśli ich przewoźnik pochodzi z kraju Unii Europejskiej.

Warunki otrzymania odszkodowania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszcza możliwość przyznania odszkodowania, ale tylko tym pasażerom, których lot uległ dużemu opóźnieniu. Za duże opóźnienie uważa się lądowanie w miejscu docelowym po co najmniej 3 godzinach od ustalonego terminu.

Co więcej, w świetle prawa opóźnieniem uprawniającym do starania się o odszkodowanie, nie jest, nawet ponad 3-godzinne, późniejsze wystartowanie samolotu, jeśli pilot w trakcie lotu nadrobił stracony czas i samolot przybył do docelowego miejsca o czasie lub jego opóźnienie nie wyniosło i nie przekroczyło wspomnianych już 3 godzin.

Przykładowo: samolot lecący z Warszawy do Teneryfy miał odlecieć o 11.30 i wylądować o 17.30. Wyleciał dopiero o 15.00, czyli z 3,5-godzinnym opóźnieniem, jednak pilot zdołał wylądować na miejscu o godzinie 20.00, czyli 2,5 godziny później, niż zakładały ustalenia. W świetle prawa opóźnienie wyniosło tu 2,5 godziny, a więc pasażerom opisywanego lotu nie przysługuje żadne odszkodowanie.

Okoliczności zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności

Trzeba mieć na uwadze także to, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady przewiduje sytuacje, w których, pomimo co najmniej 3-godzinnego opóźnienia lotu, linia lotnicza nie ma obowiązku wypłacać odszkodowania pasażerom i jest zwolniona z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Są to tzw. nadzwyczajne okoliczności. Rozumie się przez nie sytuacje, w których przewoźnik był zaangażowany w uniknięcie lub zmniejszenie występującego opóźnienia, ale pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, opóźnienia nie dało się uniknąć. Rozporządzenie podaje możliwe przykłady nadzwyczajnych okoliczności. Są to:

 • destabilizacje polityczne,
 • niekorzystne warunki meteorologiczne,
 • zagrożenia bezpieczeństwa,
 • nieoczekiwane wady techniczne samolotu,
 • strajki pracownicze.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot, trzeba upewnić się, że nasza sytuacja kwalifikuje się do przyznania rekompensaty. Jeśli sprawa spełnia wyżej wymienione warunki, w pierwszej kolejności poszkodowany pasażer powinien przygotować dowolny dowód jego uczestnictwa w danym locie. Może być to np. dokument otrzymany w związku z dokonaniem rezerwacji biletu. Nie musi to być karta pokładowa. Kilka linii lotniczych prosiło właśnie o ten dokument i odrzucało reklamacje w przypadku jego braku, ale w 2019 roku orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ukróciło takie praktyki.

W celu uzyskania odszkodowania trzeba skontaktować się z danym przewoźnikiem. Wiele linii lotniczych (m.in. Ryanair, Wizzair i LOT) udostępnia na swoich stronach formularz stworzony z myślą o takich sytuacjach. Wystarczy go wypełnić i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli jednak przewoźnik nie dostarcza takiej opcji, konieczne jest samodzielne skonstruowanie wniosku i przesłanie go na adres e-mail podany na stronie internetowej danej linii lotniczej.

Można też najpierw zadzwonić pod numer telefonu przeznaczony dla pasażerów i w ten sposób dowiedzieć się o możliwościach i drodze składania reklamacji w przypadku konkretnego przewoźnika. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nakłada na linie lotnicze obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach m.in. w związku z opóźnieniami lotów.

Wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot

Jeśli musisz samodzielnie skonstruować wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot, pamiętaj, aby w jego treści umieścić swoje dane osobowe, adres zamieszkania i numer konta bankowego, na który chcesz otrzymać rekompensatę. Musisz także dobrze zaadresować dokument, czyli podać właściwe dane przewoźnika. Pamiętaj również, aby dokładnie sprecyzować, o jaki lot chodzi. Wyszczególnić godzinę podróży, jej trasę, ile dokładnie wyniosło opóźnienie itp. Do wniosku dołącz dowód potwierdzający dokonanie rezerwacji na dany lot.

Nie zwlekaj ze składaniem reklamacji. Roszczenia pasażerów w związku z opóźnionym lotem przedawniają się po roku od dnia odbycia pechowej podróży. Po tym czasie nie możesz również pozwać przewoźnika do sądu, jeśli odrzuci on Twój wniosek o uzyskanie odszkodowania.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot zależy od długości trasy i tego, czy podróż odbyła się w granicach Unii Europejskiej, czy też poza nią. Oto obowiązujące stawki odszkodowań:

 • 250 euro w przypadku lotu w granicach Unii Europejskiej i trasy do 1 500 km,
 • 400 euro w przypadku lotu w granicach Unii Europejskiej i trasy dłuższej niż 1 500 km,
 • 400 euro w przypadku lotu zaczynającego się lub kończącego w Unii Europejskiej, ale odbywanego także w przestrzeni powietrznej kraju/krajów niezrzeszonych i trasy do 3 500 km,
 • 600 euro w przypadku lotu zaczynającego lub kończącego się w Unii Europejskiej, ale odbywanego także w przestrzeni powietrznej kraju/krajów niezrzeszonych i trasy dłuższej niż 3 500 km.

Czytaj też:
Odszkodowanie za opóźniony lot? Może być o to jeszcze trudniej

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także