Ubezpieczenie kredytu – czym jest i co obejmuje? Czy trzeba je zakupić?

Ubezpieczenie kredytu – czym jest i co obejmuje? Czy trzeba je zakupić?

Wakacje kredytowe
Wakacje kredytowe Źródło: Pexels

W życiu mogą nastąpić różne niespodziewane sytuacje, które uniemożliwią spłatę kredytu. Nagłe wypowiedzenie otrzymane od szefa czy nieszczęśliwy wypadek, który sprawi, że kredytobiorca nie będzie w stanie pracować, a co za tym idzie – otrzymywać wynagrodzenia. W takich sytuacjach może pomóc ubezpieczenie kredytu, które często jest wymagane przez banki. Czym ono jest? Czy jego zakup jest obowiązkowy? Co warto o nim wiedzieć?

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Jest ono niezwykle ważne dla banków, które chcą się zabezpieczyć na wypadek, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać swojego zobowiązania z powodu wystąpienia konkretnych sytuacji. Jest jednak również druga strona medalu, bowiem tego rodzaju polisa chroni także kredytobiorcę. Ubezpieczenie kredytu może pomóc przede wszystkim, gdy znajdzie się on w trudnej sytuacji finansowej, straci pracę lub jego stan zdrowia znacznie się pogorszy. Pomoże również wtedy, kiedy kredytobiorca umrze, a spłata kredytu spadnie na barki najbliższej rodziny.

Dawniej banki stosowały inne zabezpieczenia kredytów, do których zaliczyć można m.in. poręczenie kredytu, weksle czy zastawy, np. nieruchomości czy samochodu. Warto jednak wiedzieć, że dzisiaj można się jeszcze spotkać z tego rodzaju zabezpieczeniami, zwłaszcza w przypadku pożyczek pozabankowych.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Wiele osób wnioskujących o finansowanie zadaje sobie pytanie – czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Czy można z niego zrezygnować, by nie ponieść dodatkowych kosztów? Odpowiedź brzmi: nie, kredytobiorca nie musi się decydować na zakup polisy. Żadne przepisy prawne nie nakładają takiego obowiązku na osobę wnioskującą o kredyt. W praktyce może się to jednak wiązać z problemami w uzyskaniu finansowania lub otrzymaniem oferty na mniej atrakcyjnych warunkach.

Banki każdorazowo proponują swoim klientom zakup ubezpieczenia kredytu, zwłaszcza przy kredytach na wysokie kwoty. Co więcej, jeśli zdecydują się oni na zakup tego produktu, często mogą liczyć na lepsze warunki kredytowania, np. obniżone oprocentowanie czy zerową prowizję. Warto się jednak dobrze zastanowić, czy brak prowizji będzie korzystniejszym finansowo rozwiązaniem niż zakup proponowanej polisy, której składka zostanie doliczona do comiesięcznych rat.

Podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny banki proponują zwykle całą gamę ubezpieczeń kredytów, które mają stanowić zabezpieczenie dla obu stron. Jednym z najczęściej wymaganych polis przez bank jest ubezpieczenie nieruchomości oferowane do kredytu hipotecznego. Jeśli klient nie wyrazi chęci skorzystania z oferty, bank może odmówić udzielenia finansowania lub zażądać innych form zabezpieczenia, np. żyranta czy przedstawienia posiadanej już polisy na życie.

Jaki rodzaj ubezpieczenia kredytu oferują banki?

W bankach dostępnych jest wiele rodzajów ubezpieczeń, które są oferowane klientom zaciągającym pożyczki i kredyty. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji finansowej i życiowej klienta, np. czy posiada on stałą pracę, czy choruje na choroby przewlekłe lub jaki jest cel finansowania z kredytu. Najczęściej jednak można się spotkać z następującymi ubezpieczeniami kredytu:

  • ubezpieczenie nieruchomości – jest wymagane przy kredytach hipotecznych, co jest dobrą opcją, bowiem stanowi ochronę nieruchomości finansowanej przez bank. Dana instytucja wyznacza kryteria i zakres ochrony ubezpieczenia, a klient zwykle ma dowolność w wyborze oferty. Może skorzystać z polisy rekomendowanej przez bank – banki mają podpisane umowy z ubezpieczycielami – lub może zakupić polisę w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, które posiada ofertę spełniającą wymogi banku.
  • ubezpieczenie na życie – proponowane jest zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i kredytach gotówkowych. Jego głównym celem jest zabezpieczenie kredytodawcy oraz rodziny kredytobiorcy w sytuacji, gdy posiadacz kredytu umrze. Zgodnie z obowiązującym prawem, po śmierci kredytobiorcy pozostałe zadłużenie musi zostać uregulowane przez bliskich zmarłego. W przypadku posiadania ubezpieczenia na życie to ubezpieczyciel obsługujący polisę pokryje całą kwotę pozostałą do spłaty lub jej część. Wszystko zależy od rodzaju i sumy ubezpieczenia.
  • ubezpieczenie od utraty pracy – tego rodzaju polisa będzie przydatna, gdy kredytobiorca straci pracę, a co za tym idzie, nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, z którego pokrywał spłaty rat kredytu. Posiadając tę polisę, osoba spłacająca kredyt może liczyć na zwolnienie z obowiązku spłaty kilku lub kilkunastu rat. Wówczas to towarzystwo ubezpieczeniowe zajmuje się spłatą zobowiązania – zwykle pokrywa od sześciu do dwunastu rat i dotyczy to spłaty kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego na dużą kwotę. Kredytobiorca może wówczas odpocząć od spłaty i bezstresowo zająć się poszukiwaniem nowej pracy, nie martwiąc się o to, w jaki sposób uregulować zbliżającą się ratę.
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – jeśli kredytobiorca uległ wypadkowi, w wyniku którego doznał poważnych uszczerbków na zdrowiu lub który doprowadził do trwałego inwalidztwa lub czasowej niezdolności do pracy, wówczas to ubezpieczyciel obsługujący daną polisę wypłaci środki na spłatę pozostałej kwoty zadłużenia lub jego część.
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – z tego rodzaju polisą można się spotkać przy kredytach hipotecznych. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie dysponuje wystarczającymi środkami na pokrycie wkładu własnego, te ubezpieczenie ma stanowić zabezpieczenie interesów banku. Zazwyczaj stanowi ono różnicę pomiędzy wymaganym a posiadanym wkładem własnym.

Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Decydując się na zakup ubezpieczenia na życie, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Dobrze jest, by wynosiła ona tyle, ile stanowi kwota kredytu. Wówczas w sytuacji śmierci kredytobiorcy, która będzie wystarczająco traumatycznym przeżyciem dla rodziny i bliskich, nie będą oni musieli martwić się o spłatę zadłużenia, która była obowiązkiem zmarłego. Gdy posiadał on polisę na życie, to ubezpieczyciel pokryje całość lub część kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Jest to więc zabezpieczenie, nie tylko dla banku, ale przede wszystkim dla bliskich, gdyby doszło do śmierci kredytobiorcy. Spłata pozostałego zobowiązania mogłaby być dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych. Dlatego warto rozważyć tę opcję podczas wnioskowania o kredyty długoterminowe na wysokie kwoty. Choć comiesięczna składka ubezpieczeniowe może się wydawać wysoka, to odszkodowanie, które można uzyskać w przyszłości powinno stanowić argument warty rozważenia.

Należy jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, kiedy ubezpieczyciel będzie wyłączony z odpowiedzialności za spłatę zadłużenia zmarłego kredytobiorcy. Szczegółowe wyłączenia znajdują się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej należą do nich sytuacje, gdy kredytobiorca zmarł w wyniku zażywania substancji odurzających, bójki, aktów przemocy, samobójstwa, działań wojennych czy na skutek chorób, które zostały zdiagnozowane przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, ale zostały zatajone przed ubezpieczycielem.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Na ostateczny koszt ubezpieczenia kredytu wpływa wiele czynników. Jego cena zależy przede wszystkim od wybranego zakresu ochrony – im jest szerszy, tym miesięczna składka ubezpieczenia będzie wyższa. Koszt uzależniony jest również od wysokości kredytu, a także okresu spłaty. W przypadku kredytów na wysokie kwoty, należy się liczyć z tym, że polisa będzie droższa. Więcej zapłaci także kredytobiorca, który dysponuje niskim wkładem własnym lub ma mniejszą zdolność kredytową. Możliwy jest wybór płatności za ubezpieczenie kredytu w miesięcznych ratach lub jako płatność jednorazowa.

Czy warto zakupić ubezpieczenie pożyczki lub kredytu?

Choć zakup ubezpieczenia kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami, warto pomyśleć o zabezpieczeniu siebie i bliskich na przyszłość. Kupując polisę, można zyskać cały szereg przywilejów w przypadku niespodziewanych sytuacji losowych. Przede wszystkim można liczyć na spłatę zobowiązania przez ubezpieczyciela, kiedy kredytobiorca dozna trwałego inwalidztwa czy dojdzie do jego śmierci. Jeśli posiadacz kredytu straci pracę lub zachoruje, również otrzyma pomoc od towarzystwa ubezpieczeniowego, które pokryje część rat kredytowych.

Przed wyborem ubezpieczenia kredytu należy zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku i porównać je z uwagi na zakres ubezpieczenia, koszt, a także wysokość odszkodowania, jakie można otrzymać.

Czytaj też:
Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej pod budowę domu – co warto wiedzieć?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także