Program „Czyste Powietrze”. Jak złożyć wniosek i ile można otrzymać?

Program „Czyste Powietrze”. Jak złożyć wniosek i ile można otrzymać?

Dym z komina
Dym z kominaŹródło:Shutterstock / stefanphotozemun
3 stycznia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki finansowania w programie „Czyste Powietrze”. Maksymalnie będzie można otrzymać do 136,2 tys. zł. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek.

Maksymalna kwota dotacji w programie „Czyste Powietrze” uzależniona jest dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Podniesieniu limitów, z dofinansowania będą mogły skorzystać rodziny, w których miesięczny dochód wynosi ok. 11 250 zł. Dla tej grupy dopłata może wynieść: 41 tys. zł lub 66 tys. zł.

Z najwyższego poziomu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” skorzystają gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł w rodzinie wieloosobowej lub 1526 zł (jednoosobowe gospodarstwo).

Program „Czyste powietrze”. Jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć przez internet albo w formie papierowej.

E-wniosek składany jest przez rządowy portal gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, a następnie „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”). Następnie system przeniesie nas do serwisu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie należy się zalogować i wypełnić wniosek wraz z załącznikami. Gotowy wniosek podpisujemy elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane mailowo.

Aby złożyć wniosek tradycyjny, również trzeba mieć dostęp do internetu, gdyż formularz drukuje się ze strony https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (generator wniosków). Po zalogowaniu należy wypełnić wniosek zgodnie z instrukcjami, ale nie podpisywać go elektronicznie. Podpis składa się dopiero po wydrukowaniu wniosku. Ostatnim krokiem jest wysłanie go, wraz z załącznikami, do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału albo gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Kredyt Czyste Powietrze

Dla chętnych przewidziano także Kredyt Czyste Powietrze. Jest to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. Dotacja, którą otrzymamy z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.


Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95 proc. kwoty kredytu,
b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu.

Kiedy maksymalna kwota dotacji?

Maksymalna suma dotacji będzie uzależniona od rodzaju inwestycji, na jaką zdecyduje się wnioskodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał dwie stawki dla każdego wariantu dopłaty.

Po zmianach, które zaczną obowiązywać z początkiem roku, w wariancie podstawowego poziomu dofinansowania można wnioskować o 41 tys. zł na wymianę źródła ciepła lub o 66 tys. zł na kompleksową modernizację (z fotowoltaiką). „aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/ (m2*rok), lub o minimum 40 proc”. – informuje NFOŚiGW.

Czytaj też:
Szefowa MFW: 2023 rok będzie dla gospodarki trudniejszy niż miniony

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl