2 nowe urlopy, wśród nich 16 godzin w razie wystąpienia siły wyższej. Kto może skorzystać?

2 nowe urlopy, wśród nich 16 godzin w razie wystąpienia siły wyższej. Kto może skorzystać?

Open space
Open space Źródło:Shutterstock
Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadziły dwudniowy urlop z powodu siły wyższej. To propozycja dla osób, które potrzebują wolnego, by zająć się wynikłymi niespodziewanie sytuacjami.

Podstawowy wymiar urlopu dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę wynosi 26 dni. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, musi zadowolić się 20 dniami urlopu. Studia wliczają się do „urlopowego” stażu, więc już po dwóch latach pracownik zyskuje pełny wymiar.

Niektóre grupy zawodowe, np. nauczyciele i wojskowi, korzystają z dodatkowych dni wolnego.

Urlop z powodu siły wyższej

Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła dodatkowe 5 dni wolnych na opiekę (urlop opiekuńczy) oraz 2 dni wolne z powodu siły wyższej. Zamiast wykorzystywać pełne dni, pracownik może zamienić je na godziny (w sumie do rozdysponowania na zajęcie się pilnymi, niemożliwymi do przewidzenia sprawami ma 16 godzin).

Urlop z powodu siły wyższej możliwy jest w związku z pojawieniem się pilnych spraw rodzinnych lub wypadków, które dotyczą pracownika lub jego najbliższych. Te zdarzenia muszą mieć jednak charakter nadzwyczajny – np. konieczność odwiezienia dziecka do szpitala lub sprawowania opieki, gdyby okazało się, że wyznaczona wcześniej do opieki osoba nie może się pojawić. Urlop z powodu siły wyższej nie zastępuje urlopu na żądanie, ale występuje obok niego.

Urlop na żądanie jest prawem każdej osoby pozostającej w stosunku pracy oraz oznaczonych grup zawodowych (np. policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej). Nie rozciąga się na osoby wykonujące obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne, chyba że zleceniodawca zaoferuje taki urlop.

O dodatkowych uprawnieniach rodziców małych dzieci piszemy poniżej.

Czytaj też:
Zmiany w Kodeksie Pracy. Więcej praw dla rodziców małych dzieci

Czytaj też:
Mec. Ewa Milewska-Celińska: Alkoholik nie ma w sądzie taryfy ulgowej

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl