Zmiany w Kodeksie Pracy. Więcej praw dla rodziców małych dzieci

Zmiany w Kodeksie Pracy. Więcej praw dla rodziców małych dzieci

Kobieta z małym dzieckiem
Kobieta z małym dzieckiem Źródło:Pixabay
26 kwietnia nastąpiła nowelizacja Kodeksu Pracy. Na jej podstawie rodzice dzieci do lat ośmiu dostali szereg nowych praw. Dzięki temu będą mogli więcej czasu poświęcać swoim pociechom.

Do Kodeksu Pracy wprowadzono zasady zgodne z unijną dyrektywą o work-life balance. Dzięki temu rodzice dzieci do lat ośmiu otrzymali więcej praw jako pracownicy.

Mogą oni wnioskować o zmianę organizacji pracy, jak również odmówić pracodawcy pracy w godzinach nocnych. Jednak nie są to wszystkie prawa, które otrzymali wraz z nowelizacją kodeksu. Sprawdźmy, co dokładnie oferuje nam odświeżony Kodeks Pracy.

Co daje nowelizacja Kodeksu Pracy?

Nowe przepisy dają rodzicom dzieci do lat ośmiu kilka dodatkowych praw. Największą nowością jest możliwość wnioskowania o elastyczne godziny pracy. Dzięki nim pracownik może:

  • pracować zdalnie (jeśli wykonywane obowiązki na to pozwalają);
  • zmniejszyć wymiar czasu pracy o 1/5 lub 1/2;
  • skorzystać z przerywanego czasu pracy. Na tej podstawie przewiduje się maksymalnie pięciogodzinną przerwę od pracy w ciągu doby. Jest ona częściowo płatna;
  • indywidualnie organizować czas pracy;
  • skrócić czas pracy do czterech dni w tygodniu. Wtedy jednak zobowiązany jest pracować 10 godzin dziennie;
  • pracować tylko w weekendy i święta.

Z elastycznej organizacji pracy może skorzystać wyłącznie jeden z rodziców.

Jak złożyć wniosek?

Według informacji zawartych na stronie gov.pl wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie. Musi zostać przekazany pracodawcy najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem zmiany. Dokument musi zawierać w sobie:

  • imię, nazwisko i data urodzenia dziecka;
  • rodzaj elastycznej pracy, z której pracownik chce skorzystać;
  • przyczynę konieczności wnioskowania o elastyczną organizację pracy;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu tygodnia.

Co po otrzymaniu decyzji?

Po akceptacji wniosku pracownik przechodzi na nowy system pracy z dniem podanym w zgłoszeniu. W każdej chwili może zdecydować jednak o powrocie do normalnego trybu pracy. Musi wtedy jednak złożyć kolejny dokument, tym razem o powrocie, z uzasadnieniem zmiany.

Może nastąpić również sytuacja, w której pracodawca nie zaakceptuje wniosku pracownika. Nie ma on obowiązku szczegółowo uzasadniać swojej decyzji. Niemniej jednak konieczne jest przekazanie podwładnemu odpowiedzi w odgórnie ustalonym terminie.

Zdarzyć się może, że pracodawca zaproponuje inne rozwiązania. Wśród nich pojawić się może przejście na elastyczny tryb pracy w innym terminie. Zaproponowana może zostać również inna forma trybu pracy. Należy pamiętać o tym, że od decyzji pracodawcy nie można się odwołać.

Inne prawa pracowników-rodziców

Rodzice dzieci do lat ośmiu otrzymali również kilka innych praw. Mogą odmówić oni pracy w godzinach nadliczbowych. Nie mają obowiązku również pracować w godzinach nocnych (od 21:00 do 7:00).

Pracownicy opiekujący się małymi dziećmi nie muszą też pracować w systemie przerywanego czasu pracy. Mogą także odmówić pracodawcy delegacji poza miejsce pracy. Wcześniej te zasady obowiązywały jedynie rodziców dzieci do lat czterech.

Czytaj też:
Jest nowy wniosek urlopowy. Zmiany w Kodeksie Pracy weszły w życie
Czytaj też:
Koniec wyścigu szczurów i polskiej pracowitości? „W kulturze zap******* coś nie pykło”

Opracowała:
Źródło: gov.pl