13 emerytura. W pewnych sytuacjach ZUS może domagać się zwrotu świadczeń

13 emerytura. W pewnych sytuacjach ZUS może domagać się zwrotu świadczeń

Emerytura pomostowa
Emerytura pomostowa Źródło: Shutterstock
ZUS przez cały kwiecień będzie wypłacał 13. emerytury. Przysługują one wszystkim emerytom w tej samej wysokości, co odróżnia je od czternastych emerytur, których wysokość jest powiązana ze świadczeniem głównym. W pewnych sytuacjach wypłata trzynastek może jednak zostać zawieszona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur. Przed świętami wielkanocnymi pierwsze pieniądze trafiły do 913 tys. osób, a kolejny termin wypłat wypada 5 kwietnia. Późniejsze wypłaty są zaplanowane na: 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca.

Dla kogo 13. I 14. emerytura

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto, co daje 1620,65 zł netto. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku, ZUS wypłaci ją automatycznie. Nie ma też znaczenia wysokość świadczenia głównego, jakie otrzymuje emeryt – wszyscy dostaną taką samą kwotę. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że prawo do trzynastej emerytury nie przysługuje osobom, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024 oraz sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Inaczej sprawa ma się z 14. emeryturą. Wynosi ona 2650 zł brutto, ale w pełnej wysokości otrzymają ją wyłącznie emeryci, których miesięczne świadczenienie przekracza 2900 zł brutto. Świadczenia wypłacane pozostałym seniorom będą zmniejszane o złotówkę za każde przekroczenie progu o 1 zł – nazywa się to zasadą złotówki za złotówkę. Przykładowo osoba otrzymująca świadczenie w wysokości 3 tys. zł brutto (2670 zł netto) dostanie z tytułu czternastki 2014 zł, a 3300 zł brutto – już tylko 1777 zł netto czternastki. Emeryci, którzy otrzymują świadczenie w kwocie przekraczającej 5 tys. zł brutto, właściwie nie odczują czternastki – przy wspomnianej kwocie otrzymają dodatkowo 434 zł netto, a przy 5350 zł brutto dodatkowo na ich konto wpłynie zaledwie 158 zł netto.

Czternastka nie przysługuje osobom z zawieszonym prawem do świadczenia głównego.

Kiedy 13. emerytura zostanie zawieszona

Uwaga seniorzy dorabiający do emerytur! Przekroczenie granicznych kwot przychodu może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej trzynastki. Kwoty, jakie można dorobić, zmieniają się raz na kwartał. Jeśli po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że na dzień 31 marca 2024 r. świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie górnej granicy przychodu, to trzynastka podlega zwrotowi jako nienależne pobrane świadczenie.

Progiem przychodowym, od którego następuje zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych jest od 1 marca 2024 r. kwota 5278,30 zł. Zawieszenie wypłaty świadczeń następuje po przekroczeniu progu 9802,50 zł.

Czytaj też:
13. emerytura. Co, jeśli senior nie doczeka?
Czytaj też:
Podwójnej waloryzacji emerytur na razie nie będzie. Pomysł spóźniony

Opracowała:
Źródło: Wprost