Koniec abonamentu telewizyjnego? Ruszają konsultacje

Koniec abonamentu telewizyjnego? Ruszają konsultacje

Telewizor
Telewizor Źródło: Archiwum prywatne
Likwidacja abonamentu, reforma KRRiT, nowy sposób powoływania władz mediów publicznych i likwidacja Rady Mediów Narodowych - to główne założenia nowej ustawy medialnej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczyna konsultacje.

„Rozpoczynamy konsultacje założeń ustawy medialnej. Koncepcja wdrożenia EMFA obejmuje reformę KRRiT, regulacje dotyczące powoływania władz w spółkach medialnych i finansowania mediów publicznych, zasady koncentracji na rynku medialnym” – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koniec abonamentu rtv? Ruszają konsultacje

Propozycją, która najbardziej interesuje osoby niezwiązane zawodowo z mediami publicznymi, to likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśnia w założeniach do projektu ustawy, dlaczego uważa, że czas skończyć z pobieraniem opłaty, którą i tak mało kto wnosi.

„Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie” – poinformował resort.

MKiDN chce również zagwarantować większą niezależność KRRiT przez przywrócenie jej 9-osobowego składu, tj. 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 – przez Senat i 3 – przez prezydenta. „Przy zachowaniu 6-letniej kadencji każdego członka KRRiT – o 2 lata powinna następować wymiana jednej trzeciej członków” – podkreśla resort.

W poniedziałek 24 czerwca ruszyły konsultacje społeczne w sprawie ustawy medialnej. Mają one potrwać do 23 września.

twitter

Kontrole abonamentu RTV

W ostatnich miesiącach Urząd Skarbowy zaczął na poważnie sprawdzać, czy Polacy płacą abonament RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają domy i weryfikują, czy opłaty są regularnie uiszczane. Jeśli znajdą jakieś nieprawidłowości, zgłaszają sprawę do Urzędu Skarbowego, który dalej się tym zajmuje.

Dzięki tym kontrolom udało się ściągnąć sporo zaległych opłat. Do końca maja 2024 roku zebrano prawie 6 milionów złotych z tytułu zaległego abonamentu RTV. To pokazuje, że wiele osób do tej pory unikało płacenia.

Wysokość abonamentu i kary za unikanie opłaty

W 2024 roku stawki abonamentu RTV wynoszą 8,70 zł miesięcznie za abonament radiowy oraz 27,30 zł miesięcznie za abonament telewizyjny (w tym radio). Opłaty te są obowiązkowe dla wszystkich, którzy posiadają radio lub telewizor. Zebrane pieniądze przeznaczane są na utrzymanie i rozwój mediów publicznych, których misją (przynajmniej w teorii) jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji.

Jeśli nie płacisz abonamentu, możesz narazić się na spore kary finansowe. Kara za nieopłacenie abonamentu RTV wynosi trzykrotność rocznej opłaty za posiadany odbiornik. To oznacza, że za telewizor zapłacisz dodatkowo 1 165,20 zł, a za radio 313,20 zł. Kontrole będą kontynuowane, aby upewnić się, że wszyscy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Czytaj też:
Skarbówka sprawdzi, czy płacisz abonament RTV. W planach nowa opłata audiowizualna
Czytaj też:
Tysiące spraw o niezapłacony abonament rtv

Opracowała:
Źródło: Wprost