Energa wchodzi na rynek gazu

Energa wchodzi na rynek gazu

Dodano:   /  Zmieniono: 

Energa rozpoczyna sprzedaż gazu. Jako jedna z pierwszych spółek elektroenergetycznych otrzymała zatwierdzoną 21 września przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfę na sprzedaż gazu ziemnego.

Poszerzenie oferty o sprzedaż gazu to z jednej strony odpowiedź Energi na zapowiadane uwolnienie rynku tego paliwa w Polsce, z drugiej natomiast -  realizacja strategii Grupy, zakładającej  osiągnięcie pozycji lidera w jakości obsługi klienta na rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz innych mediów użytkowych. 

- Mając już koncesję na obrót paliwami gazowymi, zatwierdzoną taryfę oraz podpisaną umowę dystrybucyjną z Pomorską Spółką Gazownictwa, możemy rozpocząć sprzedaż nowego produktu mówi Maciej Markowski, pełnomocnik zarządu ds. obrotu gazem i energią w spółce ENERGA Obrót.

Sprzedaż gazu ma wzbogacić ofertę podstawową, którą jest dzisiaj energia elektryczna. Korzyści wynikające z oferty łączonej sprzedaży energii i gazu dla klientów to m.in.:

  • kompleksowa obsługa w zakresie dwóch produktów gazu i energii elektrycznej
  • jeden doradca
  • jedna faktura na zakup gazu (w sytuacji zmiany sprzedawcy)

Na razie Energa oferuje gaz klientom z sektora biznesowego z województwa pomorskiego. W pierwszym kwartale przyszłego roku spółka zamierza zaproponować tę usługę klientom w całej Polsce.  

- Nasi klienci będą w jednym miejscu kupować dwa surowce energię i gaz. Oferty łączone są często stosowane w innych krajach Europy, w Polsce firmy dopiero rozpoczynają wprowadzanie takich ofert   mówi  Marcin Ludwicki, wiceprezes ENERGA Obrót. - Rynek gazu w Polsce jest bardzo podobny do rynku energii elektrycznej, na którym działamy od lat.  Punktem odniesienia są też wspólne regulacje prawne, m.in.  Prawo energetyczne. To naturalne więc, że wchodzimy na ten rynek.  

***
Grupa ENERGA zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze powierzchni Polski. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi przesyła ponad  24 TWh energii rocznie. Rozbudowa i modernizacja sieci oraz przyłączanie nowych odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych priorytetów inwestycyjnych Grupy.

Grupa ENERGA produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych elektrowniach wodnych. Moce zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą prawie 1000 MW. Plan inwestycji strategicznych do 2020 roku przewiduje podwojenie mocy wytwórczych, głownie poprzez budowę niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Grupa ENERGA;
dostarczył:
netPR.pl