BRE Ubezpieczenia TUiR SA wspiera młodzież

BRE Ubezpieczenia TUiR SA wspiera młodzież

Dodano:   /  Zmieniono: 

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. zaangażowało się w działania mające na celu rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości ubezpieczyciel będzie realizował programy ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR SA został powołany na Wiceprezydenta i zasiada w Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Fundacja stara się rozwijać w młodych ludziach umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny stosunek do życia.

BRE Ubezpieczenia TUiR SA wielokrotnie angażowało się w programy i projekty o charakterze edukacyjnym. Zależy nam na aktywnym działaniu na rzecz wzrostu świadomości finansowej i biznesowej w społeczeństwie, a działania skierowane do dzieci i młodzieży mają szansę realnie wpłynąć na kształt polskiej gospodarki za kilka lat. Znajomość procesów rynkowych, wiedza z zakresu finansów i ubezpieczeń, a także elastyczność i proaktywność to cechy, które z pewnością zaprocentują przyszłym pracownikom czy przedsiębiorcom. Naszym wspólnym - z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości celem jest właśnie zachęcanie młodzieży do podejmowania działań niezależnie od koniunktury czy bieżącej sytuacji na rynku. mówi Paweł Zylm, Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR SA oraz Wiceprezydent Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji BRE Ubezpieczenia jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym przyznanej przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet w marcu 2013 roku statuetki Byka w kategorii innowacja na rynku finansowym. Ponadto, rozwiązania oferowane i współtworzone przez BRE Ubezpieczenia zostały nagrodzone m.in.: Godłem Teraz Polska, Laurem Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2012, tytułem Firma Roku 2011 przyznanym przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu, Certyfikatem Najwyższa Jakość Produkt Roku 2009, Euromarka, Rekomendacją Gazety Bankowej oraz tytułem Hit Roku, ALICJA 2007 miesięcznika Twój Styl, EUROPRODUKT w konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Indywidualność Rynku - Merkury 2007. BRE Ubezpieczenia otrzymało także tytuł Najlepszy partner w biznesie 2012 przyznany przez redakcję Home&Market.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach. W programach Fundacji wzięło udział ponad 5 milionów uczniów, którzy ucząc się poprzez działanie, poznali zagadnienia przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu. Więcej informacji na stronie www.junior.org.pl.

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

BRE Ubezpieczenia zostało założone w 2006 roku przez notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie BRE Bank S.A. BRE Ubezpieczenia specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego. Wykorzystując silne strony partnerów, tworzy nowoczesne rozwiązania, umożliwiające Klientom zakup szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych w prosty i przejrzysty sposób, zarówno w modelu tradycyjnym (placówki partnera) jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi (model direct).

 

 

Źródło: BRE Ubezpieczenia;
dostarczył:
netPR.pl