Bezpieczne dziecko na co dzień i od święta

Bezpieczne dziecko na co dzień i od święta

Dodano:   /  Zmieniono: 

Dzień Dziecka to okazja do zorganizowania specjalnych akcji, koncertów, konkursów, zabaw w szkołach i poza nimi. To święto, które kojarzy się zwykle z luźniejszym dniem w szkole i całą masą prezentów. Dla rodziców to możliwość spędzenia czasu ze swoimi dziećmi, składania życzeń, obdarowania upominkami, rozmów czy też planowania zbliżających się wakacji.

Najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest troska i zainteresowanie ze strony rodziców. To także moment na refleksję - czy moje dziecko jest bezpieczne? Czy dbam odpowiednio o jego bezpieczeństwo - nie tylko w dniu jego święta ale i na co dzień? W domu, w szkole, na wakacjach - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę?

Przede wszystkim rodzice powinni zastanowić się, czy ich dziecko ma odpowiednie ubezpieczenie. Jak wynika z szacunków Biura Rzecznika Ubezpieczonych, większość dzieci w Polsce objęta jest szkolnym ubezpieczeniem grupowym. Z zakupionej w szkole ochrony korzysta ok. 80% uczniów. Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, jaki jest zakres ubezpieczenia szkolnego. Bywa, że jego wąski zakres i suma ubezpieczenia nie odpowiadają na potrzeby dzieci i ich rodziców.

Odpowiedzią jest propozycja InterRisk, który oferuje zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczeniowej EDU Plus. Rodzic może tutaj ubezpieczać swoje dziecko nawet do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczy się lub studiuje. Co istotne, dziecko objęte jest ochroną ubezpieczeniową również podczas wakacji. Jest to ważne ponieważ w tym czasie rośnie liczba nieszczęśliwych wypadków, których można uniknąć ostrzegając dzieci przed zagrożeniami, a w miarę możliwości zabezpieczając je przed ich skutkami.

- Składka ubezpieczeniowa jest uzależniona od wielu czynników - np. wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia i szeregu świadczeń dodatkowych. Koszt takiej polisy może się wahać od ok. 10 zł do 200 zł za osobę. Dlatego warto pomyśleć o zawarciu takiej umowy ubezpieczenia, która umożliwi uzyskanie świadczenia będącego odczuwalną rekompensatą i rzeczywistą pomocą finansową dla ubezpieczonego - powiedziała Katarzyna Rudzka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych w InterRisk. - Dobrze wybrać ubezpieczenie z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia, ponieważ wysokość wypłaconego świadczenia jest ściśle z nią powiązana - dodała Katarzyna Rudzka.

Standardowy zakres ochrony ubezpieczenia EDU Plus jest szeroki i zawiera m.in. śmierć Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu), uszczerbek na zdrowiu, lub trwałe inwalidztwo częściowe, utratę zdrowia w związku z atakiem padaczki, złamania, zachorowania na sepsę, pogryzienie przez psa, śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Zakres ten zawiera również zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem.

Troskliwym rodzicom proponujemy rozszerzenie umowy o dodatkowe ubezpieczenia takie jak śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym, oparzenia czy też odmrożenia, pobyt w szpitalu zarówno na skutek wypadku jak i choroby, koszt operacji plastycznych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, czasową niezdolność do nauki lub pracy, a także koszty leczenia stomatologicznego.

Co istotne, poza uczniami ochroną ubezpieczeniową mogę także być objęci nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej. Proponujemy również szybki sposób zgłoszenia szkody online a rodzicom lub opiekunom prawnym stały podgląd statusu szkody oraz uproszczoną procedurę wypłaty świadczeń.

Odpowiednio zawarta umowa ubezpieczenia, dopasowana do naszych potrzeb, to nie tylko ochrona przed skutkami zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadku. To pewność, że w trudnej sytuacji możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: InterRisk

infoWire.pl