OPONEO: 185 proc. wzrost zysku w 2015 roku

OPONEO: 185 proc. wzrost zysku w 2015 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Po raz kolejny OPONEO.PL udowodniła, że dobre wyniki można odnotowywać również przy niesprzyjających branży warunkach pogodowych. Przychody Grupy w 2015 roku wzrosły o 29%, zaś zysk netto aż o 185%.

 

Po czterech kwartałach 2015 roku Grupa OPONEO.PL może się pochwalić największym, skonsolidowanym wynikiem netto w historii firmy. Osiągnięty w 2015 roku zysk netto wyniósł 10,6 mln zł, co oznacza wzrost rzędu 185%. W IV kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wynik netto wielkości 7,2 mln zł wobec 3,7 mln zysku za IV kwartał 2014 roku.

Wynik z działalności operacyjnej Grupy OPONEO.PL w 2015 roku był wyższy o 7,1 mln zł i wyniósł 11,2 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej za IV kwartał 2015 roku wyniósł 7,6 mln zł i był lepszy od osiągniętego w IV kwartale 2014 roku o 3,1 mln zł.

W ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 29% i wyniosły 417,7 mln zł. Wzrost przychodów w ostatnim kwartale minionego roku wyniósł 26%, kiedy to OPONEO.PL wygenerowała 162 mln zł przychodów ze sprzedaży netto.

Wyższe przychody to efekt 32% wzrostu zamówień, jaki Grupa OPONEO.PL odnotowała na wszystkich rynkach w 2015 roku - mówi Michał Butkiewicz, Dyrektor Zarządzający OPONEO.PL S.A. Przychody z zamówień krajowych, które stanowią 71% przychodów ogółem wzrosły o 29% r/r, natomiast przychody zagraniczne wzrosły o 19% r/r - dodaje.

Wzrost wyniku EBITDA r/r wyniósł 47% i na koniec 2015 roku ukształtował się na poziomie 15,6 mln zł, zaś wynik EBITDA za IV kwartał wyniósł 8,4 mln zł i wzrósł o 41% w stosunku do EBITDA za IV kwartał 2014 rok.

Marża EBITDA w 2015 roku wyniosła 3,74% wobec 3,28% za 2014 rok, a w ujęciu kwartalnym 5,19% wobec 4,64% w IV kwartale 2014 roku.


dostarczył infoWire.pl