Nieodkryty potencjał północnych Kaszub

Nieodkryty potencjał północnych Kaszub

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Być pięknym, zdrowym i bogatym - to życzenie, które większość z nas chciałaby realizować w swoim życiu. Okazuje się, że może to być w zasięgu naszych możliwości. Rozwój turystyki medycznej daje taką szansę ludziom i gospodarce. Samorządy Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA (11 gmin) upatrują takiej możliwości w rozwoju prozdrowotnej gałęzi życia na Pomorzu. 3 marca 2016 r. odbyła się w Gdyni międzynarodowa konferencja pod tytułem "Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA".

Było to spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców działających w turystyce, opiece zdrowotnej oraz organizacji turystycznych, instytucji naukowych i edukacyjnych. Pomysł spotkania wyrósł ze strategii rozwoju pasa nadmorskiego północnej części województwa pomorskiego, opracowanej w ramach projektu ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu"

Bogactwo w zasięgu ręki

Szacuje się, że w Polsce w roku 2015 łączny przychód dla wszystkich obiektów luksusowych typu wellness & spa wyniósł około 1,3 mld złotych oraz, że wydatki zamożnych Polaków na te usługi wzrosną już za rok o 25%. Na obszarze NOU NORDA istnieje obecnie około 30 obiektów wellness & spa. Usługi te charakteryzują się mniejszą sezonowością. Dlatego dużo uwagi poświęcono tej właśnie ofercie, podczas rozmów na temat potencjału miejsca i możliwych specjalizacji w zakresie turystyki medycznej tego obszaru.

Z analiz Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że Pomorskie jest najczęściej odwiedzanym województwem przez turystów, zarówno z Polski jak i zagranicy. Liczba turystów w okresie letnim wielokrotnie przewyższa liczbę mieszkańców pomorskich gmin.

Jak wynika z raportu PwC, do Polski rocznie w ramach turystyki zdrowotnej przyjeżdża 400 tysięcy obcokrajowców. Rozwija się także turystyka w zakresie medycyny specjalistycznej (operacje plastyczne, leczenie otyłości, kardiologia, onkologia, okulistyka), a także medycyna i opieka długoterminowa. Jest to naturalny trend w każdym starzejącym się społeczeństwie, także w Polsce, gdzie spodziewać się należy rocznie nawet 6% wzrostu.

Turystyka medyczna - doświadczenia międzynarodowe

Wybitne osobistości ze świata turystyki medycznej dzieliły się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami, prezentując już zrealizowane projekty. O kreowaniu turystycznych destynacji medycznych mówił Constantine Constantinides - członek Zarządu Global Heltcare Travel Council. Case'em z odmiennego od naszego kręgu kulturowego budowania rynku turystyki medycznej
w Jordanii podzielił się członek zarządu Private Hospitals Association w Jordanii,  Abdallah Hindawi.. Prezentując studium przypadku budowania w Jordanii rynku turystyki medycznej, potwierdził on trafność obranego kierunku rozwoju Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA. Wskazał też na konieczność pogłębienia wszechstronnej współpracy nie tylko międzygminnej, ale także z wszystkimi aktorami rynku przemysłu zdrowia.  O transgranicznej opiece medycznej w UE opowiadała ekspert gerontologii i doradca Komisji Europejskiej, Stella I. Tsartsara

Prelegenci pytani o receptę na odniesienie sukcesu w branży mówili, że nie ma jednego wzorca - każdy region, który chce stać się destynacją w turystyce medycznej, musi budować swoją pozycję idąc własną drogą, w oparciu o potencjał miejsca i możliwości, jakimi dysponuje.

Samorządowy katalizator

Podczas konferencji spotkało się ze sobą szerokie grono potencjalnych beneficjentów rozwoju turystyki medycznej na terenie NOU NORDA, pośród nich nie zabrakło przedstawicieli samorządów. Samorządy lokalne podczas odbywającej się w ramach konferencji debaty reprezentowała pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. Zwróciła uwagę na znaczenie współpracy międzygminnej - rolą gmin jest wspieranie rozwoju obszaru i jego przedsiębiorców, jest przyciąganie nowych inwestorów, a więc tworzenie maksymalnie dobrych warunków dla jego harmonijnego rozwoju. W praktyce oznacza to działania planistyczne, jakże ważne w tak wrażliwym ekologicznie pasie nadmorskim, działania promocyjne oraz realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym transportowych.

NOU NORDA wie, że na tym biznesie nikt nie straci, a wszyscy mogą tylko zyskać - odbiorcy usług - zdrowie, urodę i witalność, a przedstawiciele branż okołobiznesowych (dostawcy usług medycznych, ubezpieczyciele, marketingowcy, tour operatorzy i hotele) - rozwój swojego biznesu i lepszą przyszłość regionu.


dostarczył infoWire.pl
+

Czytaj także