Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przyjęte. Zadłużenie na poziomie 13,7 mld zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przyjęte. Zadłużenie na poziomie 13,7 mld zł

Złoty
Złoty / Źródło: Shutterstock / PaulSat
Sejm podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2019 r. ze wzrostem PKB na poziomie 4,1 proc. oraz deficytem budżetu państwa wysokości 13,7 mld zł i udzielił Radzie Ministrów absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., podało Ministerstwo Finansów.

„Dochody budżetu państwa w 2019 r. (400,5 mld zł) były wyższe o 12,8 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 3,3 proc. Umożliwiły to wyższe wpływy podatkowe, w szczególności z CIT, na co wpływ miały działania uszczelniające, podjęte przez MF i Krajową Administrację Skarbową (KAS) oraz dobra sytuacja makroekonomiczna” – czytamy w komunikacie.

Rozszerzenie 500+

Wydatki budżetu państwa w 2019 r. w wysokości 414,3 mld zł były niższe o blisko 2 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej (tj. o 0,5 proc.). W ramach wskazanej kwoty wydatków sfinansowano m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, podano także.

„Deficyt budżetu państwa wyniósł 13,7 mld zł. Tym samym był on niższy o 14,8 mld zł (tj. o 51,8 proc.) w stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2019 r. nieprzekraczalnego poziomu 28,5 mld zł” – czytamy również.

Bezrobocie w 2019 r. było niższe niż rok wcześniej o 0,6 pkt proc. i wyniosło 5,2 proc. Fundusz wynagrodzeń odnotował wzrost podobny do ubiegłorocznego - wyniósł on 9,5 proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez jednostek mikro) było w 2019 r. o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,7 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2019 r. była o 102,5 tys. (tj. 10,6 proc.) niższa niż w 2018 r.

szacuje, że nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniósł 9,5 proc. i był podobny do obserwowanego rok wcześniej (w 2018 r. był najwyższy od dziesięciu lat). Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. nieznacznie spowolniło do 7,0 z 7,4 proc. rok wcześniej, podano także.

Wzrost PKB w 2019 roku

Realny wzrost PKB wyniósł 4,1 proc. w 2019 r.

„Dynamiki dwóch głównych komponentów PKB, tj. konsumpcji prywatnej i inwestycji pozostały na stosunkowo wysokim poziomie. Konsumpcji prywatnej sprzyjała dobra sytuacja na rynku pracy i nowe transfery społeczne, co wpłynęło na przyspieszenie tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych” – czytamy dalej.

W 2019 r. inflacja pozostała na umiarkowanym poziomie. Średnio w całym 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 2,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. zdecydował także o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj też:
Wzrost płacy minimalnej i zamrożenie w budżetówce. Znamy założenia budżetu na 2021 rok

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także