Pożyczyła 7 tys. złotych. Miała oddać 13 tys. z odsetkami. Interweniował Ziobro

Pożyczyła 7 tys. złotych. Miała oddać 13 tys. z odsetkami. Interweniował Ziobro

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej
Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej Źródło: Facebook / Zbigniew Ziobro
To lichwa i nie można uznawać, że to w porządku – uznał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, a w ślad za nim Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę nadzwyczajną. Sprawą dłużniczki ponownie zajmie się Sąd Okręgowy.

Kobieta zaciągnęła pożyczkę w kwocie 7,5 tys. zł w firmie pożyczkowej z siedzibą w Bielsku-Białej. Wysokość kosztów pozaodsetkowych wyniosła ponad 6 tys. zł prowizji i 1,3 tys. zł za dodatkowy pakiet.

Co to są klauzule abuzywne?

W wyniku sporu między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą (Prokuratura Krajowa nie informuje, czego dokładnie on dotyczył) sprawa trafiła przed sąd. Rozstrzygający ją Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z 2018 r. zgodził się z argumentacją kobiety, która wskazywała, że wysokość kosztów pozaodsetkowych wynika z abuzywnych zapisów umowy.

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, a przy tym postanowienia, które nie były z konsumentem indywidualnie ustalane. Jeśli więc klient otrzymał regulamin, do którego nie mógł wnosić żadnych poprawek, to postanowienia, które naruszają jego prawa i stawiają w gorszej pozycji możemy określić mianem abuzywnych.

Firma pożyczkowa odwołała się do Sądu Okręgowego w Zamościu, który nie stanął po stronie kobiety. Zasądził od niej ponad 13 tys. zł z odsetkami – a więc pełną kwotę, jakiej domagała się firma pożyczkowa – a także ponad 5 tys. kosztów sądowych.

Prokurator Generalny uznał, że sąd nieodpowiednio potraktował kobietę

Wyrok sądu II instancji zaskarżył Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który w skardze nadzwyczajnej zarzucił, że orzeczenie to naruszyło prawa kobiety jako konsumenta. Prokurator Generalny zarzucił sądowi drugiej instancji, że nie ochronił kobiety jako strony słabszej strukturalnie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorcy. Tym samym naruszone zostały również konstytucyjne gwarancje obywatela takie jak godność i prawo do własności.

Prokurator Generalny wskazał także, że wbrew wynikającemu z kodeksu cywilnego obowiązkom, sąd nie zweryfikował, czy stosunek wysokości kredytu do wysokości kosztów pozaodsetkowych nie wynikał z niedozwolonego zastrzeżenia umownego, które prowadziło do nieuzasadnionej nierównowagi obowiązków stron umowy, na niekorzyść pożyczkobiorcy.

W skardze Prokurator Generalny domagał się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Zamościu. Sąd Najwyższy wyrokiem z 28 lipca 2021 r. uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w całości.

Czytaj też:
Odcinek 7. Lichwo, ojczyzno moja!

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 2

Czytaj także