Pensja minimalna w górę od stycznia. Ile to będzie „na rękę”?

Pensja minimalna w górę od stycznia. Ile to będzie „na rękę”?

Kasjerka
Kasjerka Źródło: Fotolia / industrieblick
Od stycznia pensa minimalna pójdzie w górę o 7,5 proc. i wyniesie 3010 zł brutto. Pozornie to dobra wiadomość dla najmniej zarabiających.

Od kilku lat każdy kolejny rok zaczyna się od podniesienia pensji minimalnej. W 2022 roku przebije ona poziom 3 tys. zł i wzrośnie z obecnych 2800 zł brutto o 210 zł – czyli o 7,5 proc. Może się wydawać, że to dużo – nie każdy może przecież liczyć na taką podwyżkę w swojej firmie. Tyle tylko, że inflacja w tym samym czasie wyniesie ponad 8 proc., wobec czego realna wartość płacy minimalnej będzie w styczniu niższa niż rok temu.

Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy od kilku lat. Do tej pory podwyżki zawsze przekraczały poziom rocznej inflacji.

Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2022 roku?

Do kwoty 3010 zł brutto wliczone są składki, które wynoszą:

  • składka emerytalna – 293,78 zł,
  • składka rentowa – 45,15 zł,
  • składka chorobowa – 73,75 zł,
  • składka zdrowotna – 233,76 zł.

3010 zł brutto oznacza ok. 2364 zł na rękę. Zakłada się, że w 2022 roku płaca minimalna będzie stanowić 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wyższe wynagrodzenie godzinowe

Od 1 stycznia w górę idzie również wynagrodzenie, jakie zleceniodawca wypłaca za przepracowaną godzinę. W 2022 roku wyniesie ono 19,70 zł brutto, co stanowi podwyżkę o 1,40 zł wobec stawki z 202 roku. Po odjęciu składek zleceniobiorca otrzyma na rękę 13,91 zł.

Co oznacza podniesienie pensji minimalnej?

W 2019 roku wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę wynosiła 2.250 zł brutto, a w kolejnym wzrosła o 350 zł, do 2600 zł brutto. Jak wspomniano, w kończącym się roku pracodawcy musieli wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat co najmniej 2800 zł brutto. Wysokość pensji minimalnej jest corocznie ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wyższe minimalne miesięczne wynagrodzenie wpływa na wysokość innych świadczeń ze stosunku pracy. W związku z jej podnoszeniem idzie w górę wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, minimalne wynagrodzenie za przestój czy minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie wliczają się nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej czy dodatek za staż pracy.

Czytaj też:
Coraz więcej pracowników może liczyć tylko na ustawowe minimum. Dotyczy to głównie kobiet

Źródło: WPROST.pl