Zmiany w „pomostówkach”. Sejm zdecydował

Zmiany w „pomostówkach”. Sejm zdecydował

Emeryci (zdj. ilustracyjne)
Emeryci (zdj. ilustracyjne) Źródło:Shutterstock / fizkes
Sejm znowelizował w środę ustawę o emeryturach pomostowych. Chodzi o świadczenia skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Sprawdźcie, jakie zmiany wprowadza nowela.

Nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych poparło 455 posłów. Nikt nie głosował przeciw, a także nie wstrzymał się od głosu.

Nowela zakłada, że w postępowaniu o przyznanie emerytury pomostowej przez organ rentowy ma być stosowany przepis, zgodnie z którym „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. Wskutek takiego rozwiązania osobie, która wystąpi o ustalenie prawa do emerytury pomostowej przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełni pozostałe warunki ustalenia tego prawa, organ rentowy wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej (od której będzie przysługiwało odwołanie do sądu). Emerytura taka jednak nie będzie wypłacana, gdyż prawo do emerytury pomostowej przysługujące takiej osobie ulegnie zawieszeniu.

Czym są „pomostówki”?

Przypomnijmy, że emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

W nowelizacji wprowadzono również rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na jednym poziomie 80 proc. szacowanej kwoty dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

Obecnie maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia 4 społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

  • od 1 do 9 osób – wynosi do 90 proc. szacowanej wartości projektu;
  • od 10 do 49 osób – wynosi do 80 proc. szacowanej wartości projektu;
  • od 50 do 249 osób- wynosi do 60 proc. szacowanej wartości projektu;
  • od 250 osób- wynosi do 20 proc. szacowanej wartości projektu.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raport


Czytaj też:
„Wycofajcie tę absurdalną, szkodliwą poprawkę”. Borys Budka złożył propozycję Jarosławowi Kaczyńskiemu

Źródło: ISBnews